Vetenskapen bakom långsiktiga lojalitetsprogram för dina kunder och medarbetare

Alla lojalitetsprogram är bonusprogram, men alla bonusprogram är inte lojalitetsprogram. Detta är en distinktion som många företag glömmer bort, i synnerhet de som har som målsättning att belöna sina kunder och medarbetare för att bygga lojalitet. I denna artikel går vi igenom de stora skillnaderna mellan ett bonusprogram och ett lojalitetsprogram samt hur du som företag kan utnyttja insikterna från effektiva lojalitetsprogram till din fördel.

Ett rent bonusprogram kan ofta definieras som ett program där belöningen likställs med en procentuell rabatt

Ett bra exempel på detta är inom detalj- och dagligvaruhandeln. ICA-kortet har en bonus som står i direkt proportion till hur mycket du spenderar; om du spenderar 2.000 kr. får du en check på 25 kr., vid 4.000 kr. får du en check på 50 kr., osv.

Detsamma kan sägas om vissa kreditkort som belönar kunden med s.k. ”cashback”, dvs 1-2% i återbäring på den totala summan som spenderas, eller bonussystem som belönar säljare med en procent av det han eller hon har sålt. Gemensamt för dessa typer av rena bonusprogram är att de inte nödvändigtvis uppmuntrar till långsiktig lojalitet då bonusen kan likställas med en rabatt.

Hur effektiva lojalitetsprogram drar nytta av dynamiska poängvalutor

Ett sofistikerat lojalitetsprogram bygger på dynamiska poängvalutor. Ett exempel på detta är poäng i SAS Eurobonus som kan användas till att boka flygresor, handla varor i shoppingportalen, boka hotellnätter eller omvandlas till diverse presentkort. Poängen har inget direkt monetärt värde utan varierar beroende på vad poängen används till.

Poängens värde ökar exponentiellt

Sofistikerade lojalitetsprogram uppmuntrar mottagaren att spara sina poäng till större belöningar och är därmed konstruerade för att bygga långsiktig lojalitet. I fallet Eurobonus ökar poängens värde exponentiellt sett till hur många poäng du samlar på dig.

Man brukar säga att ett Eurobonuspoäng har ett ”riktvärde” på 10 öre, men i praktiken kan poängen vara värda mer eller mindre:

  • 3.230 poäng kan användas till att köpa ett presentkort på H&M värt 100 kr. Utväxlingsvärdet blir då  3 öre per poäng eller 30% av poängens riktvärde.
  • 30.000 poäng kan användas till att boka en resa till London till ett värde av ca. 1.500 kr. Utväxlingsvärdet på 5 öre per poäng blir 50% av poängens riktvärde.
  • 100.000 EB-poäng kan användas till att boka en bonusresa i Business Class med SAS till New York till ett värde av ca. 25.000 kr. Utväxlingsvärdet blir 25 öre per poäng eller 250% av poängens riktvärde.

Givet att man kan köpa ett flyg- eller hotellpoäng till dess riktvärde på 10 öre har man därmed möjlighet att erbjuda ett värde som är upp till 250 % större än det man har betalat för poängen.

Bonuspoäng har potentialen att omvandlas till härliga familjeresor för dina kunder och medarbetare.

Exempel: Belöna din kund med en check från Apple Store eller Eurobonuspoäng

  • En bilfirma som säljer en bil för 500.000 kr. kan ge sin kund ett presentkort på Apple Store värt 6.000 kr., presentkortet köper bilfirman in för 6.000 kr. Värdet som kunden får för presentkortet är just 6.000 kr., eller i vissa fall lägre då Apple Store i regel har högre priser än t.ex. Elgiganten och konkurrerande kedjor.
  • Bilfirman kan istället ge kunden 100.000 Eurobonuspoäng. Poängen köper bilfirman in för 6 öre per poäng vilket motsvarar ett inköpspris på 6.000 kr. Utnyttjas poängen rätt så blir de värda 4-5 gånger mer än inköpsvärdet.

Är det för bra för att vara sant?

Det låter kanske för bra för att vara sant, men det finns en god anledning till det.

Lojalitetsprogram som SAS Eurobonus gör det avsiktligt svårt att utnyttja poängen för att få ut de riktigt bra utväxlingsvärdena. Faktum är att det finns betydligt fler bonusplatser tillgängliga till London för 30.000 poäng i ekonomiklass än vad det finns platser i Business Class till New York för 100.000 poäng.

SAS erbjuder långresor för poäng i Business Class och Plus till låga poängpriser

Resorna i Business Class som många vill boka för sina poäng agerar som ett lockande löfte om poängens värde, men ytterst få personer bokar dessa resor. Av SAS 5 miljoner medlemmar så utnyttjar endast 0,5-0,7% av medlemmarna sina poäng på långresor i Business Class.

Detta beror främst på att det krävs engagemang och kunskap, dels för att kunna samla ihop tillräckligt stora mängder poäng, och dels för att kunna sätta sig in i kunskapen som krävs för att hitta och boka dessa resor.

Hemligheten ligger i att utnyttja poängen på rätt sätt

Det stora problemet som många har är att de inte besitter tiden eller kunskapen att utnyttja sina poäng rätt, något som har varit föremål för stor frustration hos personer som under åren har samlat ihop stora poängsaldon hos flygbolag och hotell. Allt för ofta händer det att poängen läggs på hög under flera år och brinner inne eller används på resor som tillför lågt värde. Detta har lett folk till att ifrågasätta poängens värde.

Genom att belöna dina kunder med poäng och ge dem tillgång till Chatflights för hjälp av bokning av bonusresor så ökar det chanserna att få ut maximalt värde av poängen till en låg kostnad. Erbjud dina kunder en belöning som kostar dig 10.000 kr., så kan Chatflights hjälpa din kund att boka interkontinental bonusresa i Business Class till ett värde av 25.000 kr.

Ladda ner Chatflights och få hjälp att få ut det mesta av bonuspoängen

Våra senaste inlägg