Försäkringsbolagets ansvar vid avbruten resa pga. Covid-19 och Corona-epidemin

På Chatflights får vi dagligen frågor om inställda resor och försäkringsfrågor. Här kommer en kort sammanfattning av försäkringsbolagets ansvar vid problem med resor i Coronatider.

Avbeställningsskydd gäller bara om du eller en anhörig blir sjuk

Avbeställningsskyddet innehåller typiskt enbart en rätt till kompensation om du avbeställer resan på grund av att du eller en anhörig är sjuk. Om sjukdomen är covid-19/Corona kan det tillämpas.

Tänk på att det måste vara en allvarlig sjukdom som gör att man inte kan resa, en förkylning räcker t.ex. inte. Vidare måste man ha ett läkarintyg på sjukdomen och det ska explicit avrådas från resor. Om du befinner dig utomlands och blir sjuk (exempelvis i covid-19) bör reseförsäkringen aktualiseras och försäkringsbolaget bör hjälpa dig hem tidigare.

Oro för att resa är inte skäl att avbryta resan

Vår tolkning av reseförsäkringsvillkoren är att de inte ge rätt till ersättning om resan behöver avbrytas på grund av oro för att smittas.

Avbeställningsskyddet gäller inte bara för att UD avråder från resor

Vanligen gäller inte avbeställningsskyddet om UD avråder från resa. Många menar att UD:s avrådan från resor spelar roll i försäkringssammanhang, men det har mer att göra med att försäkringen inte gäller om man bokar en resa till ett land under tiden som UD avråder resor till det landet.

Våra senaste inlägg