Inställt flyg på en EuroBonusresa, vilka rättigheter har jag?

Inställda flyg och tidtabellsändringar hör till vanligheten idag, och det är något som skapar stor frustration hos resenärer. Stängda gränser och brist på personal är två av de vanligaste orsakerna till varför flygningar ställs in. För dig som har bokat en bonusresa är ombokningar inte helt enkla, i synnerhet om din resa innefattar flera flygbolag. I denna guide går vi igenom dina rättigheter vid ett inställt flyg på en EuroBonusresa och hur du ska agera för att lyckas med ombokningar.

Möjligheterna till ombokning är kraftigt begränsade på bonusresor

Ett inställt flyg på en bonusresa kan vara föremål för stor frustration, i synnerhet om det rör sig om en bonusresa som har bokats långt i förväg när bonusplatserna precis har släppts. Hur ombokningar hanteras varierar beroende på vilket flygbolag som har utfärdat biljetten, flygbolaget som utför flygningen, samt när, var och hur flyget ställdes in. Denna guide kommer i första hand att avhandla inställda flyg på bonusresor bokade med SAS EuroBonus.

Detta gäller när du råkar ut för ett inställt SAS-flyg

SAS har en olycklig tendens att ställa in flygningar mer frekvent än andra flygbolag i Star Alliance. I händelse av att du råkar ut för ett inställt flyg på SAS så kommer du vanligtvis att bli erbjuden ett alternativt flyg på ett närliggande datum. Om de nya flygningarna inte passar och du vill boka om till ett annat datum oavsett om det finns bonusplatser så är det i teorin möjligt, men desto svårare i praktiken.

SAS är historiskt väldigt snåla med att släppa bonusplatser i business class på sina långflygningar och ett inställt flyg kan medföra en ”blank check” att få din bonusresa ombokad till ett annat datum på en attraktiv tidpunkt. Ett exempel är om du har bokat en bonusresa med SAS till Tokyo som har ställts in som ett resultat av Ukraina-situationen, där du vill boka om resan till körsbärsblomningen nästföljande år.

SAS är motvilliga att boka om bonusresor på sina egna flygningar

Vid samtal till SAS så bör du vara beredd på att stöta på motstånd om du vill ha din resa ombokad till ett alternativt datum där bonusplatser inte finns tillgängliga, så det kan behövas flera samtal innan ni kopplas till en kompetent agent. Ombokningar till flygningar utan tillgängliga bonusplatser kräver ofta godkännande från en högre chef och i vissa lägen så kan SAS gå med på att öppna upp bonusplatser på sina egna flygningar eller boka om er på Star Alliance utan att behöva betala det högre poängpriset.

Missade intäkter är den främsta anledningen till varför SAS är så motvilliga att öppna upp bonusplatser på sina flygningar. SAS har tillskillnad från många andra flygbolag i Star Alliance har en relativt liten långdistansflotta och därav få tillgängliga stolar i business till försäljning. Med färre stolar är sannolikheten större att flygbolagen lyckas fylla dem för betalande passagerare och en extra bonusplats kan medföra missade intäkter på upp till 50.000 SEK.

En bonusplats för mycket kan leda till förlorade intäkter för flygbolaget. Ibland upp till 50.000 SEK per flygning.

Detta gäller när du råkar ut för ett inställt flyg på Star Alliance

Om du råkar ut för ett inställt flyg på en Star Alliance bonusresa så är möjligheterna för ombokning desto mer begränsade. Här kommer SAS endast att boka om dig till alternativa flyg om det finns bonusplatser tillgängliga. SAS kommer inte heller att öppna upp bonusplatser på sina egna flyg, trots att det rör sig om samma destination.

Det ligger i SAS intresse att du bokar av din bonusresa vid ett inställt flyg

När ett flyg ställs in av en Star Alliance-partner så erbjuder de i de flesta fall ett alternativt flyg på samma bokning. Kommunikationen från SAS är ofta bristfällig då de nya flygningarna inte syns på varken hemsidan appen, eller i mailet som skickas ut när ändringar har skett i en bokning.

SAS kommunikation vid inställda eller schemaändrade flyg är kryptisk och innehåller inte de berörda flygen.

Det bästa sättet för att undersöka om du har fått ett alternativt flyg är att öppna upp bokningen på SAS gamla hemsida där både det nya och det gamla flyget visas. Om tiderna stämmer så kan du enkelt ringa till SAS och be dem att utfärda biljetten på nytt.

SAS Classic ger en bra översikt över bokningen, inklusive inställda och obiljetterade segment. Dessa visas vanligtvis inte på SAS nya hemsida eller i appen, vilket gör det svårt att se exakt vad som har hänt med bokningen vid en ändring.

I de fall där flygbolaget inte har lagt in ett alternativt flyg, eller om det alternativet inte fungerar tidsmässigt så finns det en liten chans att få resan ombokad genom att ringa direkt till flygbolagets kundtjänst. Även här bör man räkna med att möta stort motstånd då flygbolagen vanligtvis inte gör ändringar på biljetter utställda av ett annat flygbolag.

Det utförande flygbolaget kan göra ändringar på en biljett utfärdad av SAS, men du kommer att få behöva kämpa ordentligt för att komma fram till rätt person med rätt befogenheter. Om du lyckas övertala flygbolaget att boka om din resa så behöver du ringa till SAS efteråt för att få nya biljetter utfärdade.

Följande flygbolag har en tendens att vara medgörliga när det kommer till ombokning av inställda EuroBonusresor

  • Ethiopian Airlines
  • Singapore Airlines
  • United Airlines
  • TAP Portugal
Ethiopian Airlines är ett av de bästa flygbolagen när det kommer till ombokningar på inställda bonusresor utfärdade av ett patnerflygbolag i Star Alliance.

Detta gäller om ditt flyg ställs in när resan har påbörjats

När din resa har påbörjats eller om mindre än 48 timmar återstår innan avgång så övergår ansvaret från utfärdande flygbolag till utförande flygbolag. Detta innebär att flygbolaget som utför flygningen har som ansvar att boka om dig till din slutdestination i händelse av ett inställt flyg eller en missad anslutning. Ombokning ska göras i samma serviceklass oavsett om det finns bonusplatser tillgängliga eller inte. I praktiken är tenderar detta att vara komplicerat i synnerhet på bokningar som innefattar flera olika flygbolag, samt beroende på vilken flygplats som man befinner sig på.

Flygbolagen frånsäger sitt ansvar, trots att de är skyldiga att erbjuda ombokning

Denna typ av ombokning kan endast göras på flygplatsen av behörig personal. Med detta avses det alltså personal som är anställda av flygbolaget och har rätt befogenheter. Om resan sker från en flygplats som inte är flygbolagets hemmabas eller där de har inhyrd personal så är sannolikheten låg att de kommer att kunna erbjuda ombokningar. Likaså är det inte möjligt att ringa direkt till utförande flygbolags kundtjänst då de saknar rätt befogenheter.

I händelse av att ditt flyg blir inställt när resan har påbörjats så finns det två alternativ:
  • Ring till SAS för att boka om till alternativa flyg med tillgängliga bonusplatser
  • Åka ut till flygplatsen för att söka upp behörig personal som kan lösa ombokningen

Om bonusplatser finns tillgängliga så är rekommendationen att ringa till SAS direkt för att lösa ombokningen. Att resa ut till flygplatsen utan bekräftade flyg i sin bokning är riskabelt och bör endast ses som en sista utväg. Om flygbolaget inte vill erbjuda ombokning på flygplatsen så är det sista alternativet att köpa nya biljetter och ansöka om ersättning från din reseförsäkring på efterhand.

Om du råkar ut för ett inställt flyg under resans gång så är det flygbolaget som utför flygningen som ansvarar för ombokning. Du har rätt att bli ombokad i samma serviceklass oavsett om det finns bonusplatser tillgängliga.

Låt Chatflights omvandla dina hårt förvärvade poäng till drömresor. Ladda ner Chatflights app och chatta med våra experter idag – Vi bokar din resa!

Våra senaste inlägg