Chatflights guide till uppgraderingsförmåner

Endast för Chatflights Plus. Som medlem på högsta nivån i ett flygbolags bonusprogram ingår ofta fria uppgraderingar som en av förmånerna. Dessa uppgraderingar kan komma i form av vouchers, krediter eller tilldelas på slumpmässig basis. Vilken typ av uppgradering som fås, hur platserna tilldelas, samt hur flexibla villkoren är beror helt och hållet på bonusprogrammet som utfärdar förmånen. I denna guide går vi igenom uppgraderingsförmånerna hos 5 olika bonusprogram, samt hur de skiljer sig åt.

Fria uppgraderingar är en ytterst värdefull förmån

Flygbolagens bonusprogram går till största del ut på att belöna sina lojala och lönsamma kunder både med poäng som kan användas på flygresor, men även med förmåner i form av lounge access, prioriterad incheckning och extra bagage. Fria uppgraderingar är en förmån som flygbolagen är väldigt återhållsamma med, men som erbjuds i begränsad omfattning till de bästa kunderna. Premiumkabinerna är flygbolagens största vinstkällor och här är man väldigt mån om att bevara produktens integritet genom att inte rabattera biljetter, släppa för många bonusplatser eller göra det för lätt att uppgradera.

När flygbolagen tilldelar fria uppgraderingar så är det därför en balansgång mellan att hålla sina lojala kunder nöjda, samt att inte gå miste om för stora intäkter då dessa kunder vanligtvis bokar sina resor i first och business class för pengar. Det finns därför två faktorer som man bör ha i åtanke för att avgöra hur värdefulla respektive bonusprograms uppgraderingsförmån är. 1: Hur många uppgraderingar som tilldelas, samt 2: antalet platser som görs tillgängliga för uppgraderingar.

För dig som är en frekvent resenär och står inför valet att välja bonusprogram efter dina resemönster så kan uppgraderingsförmånerna vara en avgörande faktor. I synnerhet om din uppdragsgivare har en resepolicy som inte tillåter resor i högre klass än ekonomi.

Fria uppgraderingar är en ytterst värdefull och eftertraktad förmån, men att utnyttja dem är inte helt enkelt.

Finnair Plus

Finnair Plus är ett bonusprogram vars största värdeproposition ligger i uppgraderingar snarare än bonusresor. Guld, Platinum och Platinum Lumo-medlemmar tilldelas uppgraderingsvouchers när de har uppnått antalet poäng som krävs för att nå eller bibehålla sin medlemsnivå.

Finnair

Finnair Plus har två typer av uppgraderingsvouchers

 • Europavouchers. Dessa vouchers kan användas för att uppgradera ett Finnair-flyg inom Europa från ekonomiklass till business class.
 • Långdistansvouchers: Dessa vouchers kan användas för att uppgradera ett Finnair-flyg mellan Helsingfors och Nordamerika, Asien eller Mellanöstern från ekonomiklass till premium economy, premium economy till business class, eller ekonomiklass till business class.

Antalet vouchers tilldelas enligt följande:

 • Finnair Gold: 4 Europavouchers per medlemsår.
 • Finnair Platinum: 4 Europavouchers och 2 långdistansvouchers per medlemsår.
 • Finnair Platinum Lumo: 8 Europavouchers och 4 långdistansvouchers per medlemsår.

Finnair gör det möjligt för sina medlemmar att konvertera Europavouchers till långdistansvouchers mot kursen 4:1 och vice versa. Detta innebär att en guldmedlem kan växla in sina 4 Europavouchers mot 1 långdistansvoucher, eller att en Platinum-medlem kan omvandla en av sina långdistansvouchers till 4 Europavouchers.

Guldmedlemmar i Finnair Plus tilldelas 4 Europavouchers som kan växlas till 1 långdistansvoucher.

Villkor för uppgradering av Finnair-flyg med vouchers

Finnair gör det möjligt att uppgradera alla bokningsklasser i ekonomi och premium economy med vouchers. Detta gäller oavsett om du har bokat din ursprungliga biljett för poäng eller pengar så är det möjligt att uppgradera.

En voucher per segment appliceras, vilket innebär att en tur och returresa från Stockholm till Los Angeles via Helsingfors kostar 2 Europavouchers och 2 långdistansvouchers om man vill uppgradera hela resan till business class från ekonomiklass. Det är möjligt att uppgradera delar av resan, exempelvis de långa segmenten, eller endast ut, respektive hemresan.

Finnairs tillgänglighet för uppgraderingar

Uppgraderingsvouchers på Finnair gör det möjligt att bekräfta en uppgradering i förväg under förutsättning att bokningsklass U finns tillgängligt. Detta är samma bokningsklass som används för bonusresor i business class och platserna är således kraftigt kapacitetsbegränsade då Finnair släpper få bonusplatser på sina långdistansflyg.

Om bonusplatser i U-klass inte finns tillgängliga så är det möjligt att placera uppgraderingen på väntelista. Väntelistade uppgraderingar bekräftas senast 40 timmar före flygets avgång.

Finnair låter dig bekräfta uppgraderingar i förväg för poäng eller vouchers om bonusplatser finns tillgängliga i den högre klassen. Om bonusplatser ej finns tillgängliga så placeras din uppgradering på väntelista.

Lufthansa Miles&More

Lufthansa Miles&More tilldelar sina Senator och HON-Circle fria uppgraderingar i form av e-vouchers. Dessa kan användas för att uppgradera från ekonomi till premium economy, premium economy till business, business till first eller ekonomi till business class.

Senator och HON Circle-medlemmar i Miles&More tilldelas e-vouchers som kan användas för uppgraderingar.

Antalet e-vouchers tilldelas enligt följande:

 • Senator: 2 e-vouchers, dessa tilldelas en gång per medlemsperiod när statusen uppnås eller förnyas.
 • HON Circle: 6 e-vouchers, dessa tilldelas en gång per medlemsperiod när statusen uppnås eller förnyas

Villkor för uppgraderingar med e-vouchers

E-vouchers kan användas för att uppgradera flygningar på Lufthansa Group såväl som flygningar med Star Alliance. För flygningar inom Lufthansa Group kan alla betalda bokningsklasser uppgraderas inklusive de kraftigt rabatterade biljetterna i ekonomiklass. För flygningar inom Star Alliance så gäller samma villkor som för ordinarie Star Alliance Upgrade Awards och biljetten behöver vara bokad till fullpris i ekonomiklass eller business class, vanligtvis bokningsklass Y eller B för ekonomi och C eller J för business.

För flygningar med Lufthansa Group kan alla betalda bokningsklasser uppgraderas med e-vouchers, inklusive de kraftigt rabatterade biljetterna.

Antalet e-vouchers som krävs för en uppgradering inom Lufthansa Group räknas ut enligt följande:

 • Uppgraderingar på kortdistansflyg ekonomiklass (alla bokningsklasser) till business: 1 e-voucher per segment.
 • Uppgraderingar på långdistansflyg ekonomiklass (kraftigt rabatterade biljetter, bokningsklass K, L och T) till premium economy: 2 e-vouchers per segment.
 • Uppgraderingar på långdistansflyg ekonomiklass (alla bokningsklasser förutom K, L och T) till premium economy: 1 e-voucher per segment.
 • Uppgraderingar på långdistansflyg ekonomiklass (kraftigt rabatterade biljetter, bokningsklass K, L och T) till business: 3 e-vouchers per segment.
 • Uppgraderingar på långdistansflyg ekonomiklass (alla bokningsklasser förutom K, L och T) till business: 2 e-vouchers per segment.
 • Uppgraderingar på långdistansflyg premium economy (rabatterade biljetter i bokningsklass N) till business: 2 e-vouchers per segment.
 • Uppgraderingar på långdistansflyg premium economy (ordinarie biljetter i bokningsklass G och E) till business: 1 e-voucher per segment.
 • Uppgraderingar på långdistansflyg business class (alla bokningsklasser) till first class: 2 e-vouchers per segment.

För uppgraderingar inom Star Alliance räknas antalet e-vouchers som krävs för en uppgradering ut genom följande:

 • Uppgraderingar på kortdistansflyg från ekonomiklass till business class: 1 e-voucher per segment
 • Uppgraderingar på kortdistansflyg från business class till first class: 1 e-voucher per segment
 • Uppgraderingar på långdistansflyg från ekonomiklass till business class: 2 e-vouchers per segment.
 • Uppgraderingar på långdistansflyg från business class till first class: 2 e-vouchers per segment.

Tillgänglighet för uppgraderingar med e-vouchers på Lufthansa Group och Star Alliance

Uppgraderingar med e-vouchers kan bekräftas i förväg under förutsättning att det finns bonusplatser tillgängliga i den högre klassen. Detta gäller både för uppgraderingar på Lufthansa Groups egna flygningar, samt på Star Alliance. Undantaget gäller för uppgraderingar till first class på SWISS som bokas i A-klass som är klassen för rabatterade betalda biljetter i first class.

Sökning av tillgänglighet sker på samma sätt som för en vanlig bonusresa i verktyget för Flight Awards på Miles&Mores hemsida. Medlemmar på Senator och HON-Circle nivå har förbättrad tillgång på bonusplatser i business och first class på Lufthansa Groups egna flygningar och att hitta tillgänglighet är relativt enkelt om resan bokas med lång framförhållning.

Tillgängligheten för uppgraderingar är densamma som för bonusresor. Om bonusplatser finns tillgängliga så innebär det att du kan bekräfta din uppgradering med e-vouchers.

I det fall där bonusplatser inte finns tillgängliga så erbjuds möjligheten att väntelista uppgraderingar. Väntelistade uppgraderingar kan bekräftas så sent som på avgångsdagen och på flygningar där många kunder har väntelistat uppgraderingar så avgörs turordningen baserat på status, bokningsklass, samt hur många år du har varit Senator eller HON Circle-medlem. Under vissa omständigheter är det även möjligt att använda e-vouchers för att uppgradera på flygplatsen i mån av plats.

För uppgraderingar med e-vouchers på Star Alliance flygningar gäller samma regler som vid Star Alliance upgrade awards. Dessa uppgraderingar kräver en underliggande biljett bokad till fullpris i höga bokningsklasser. Likaså behöver det finnas bonusplatser tillgängliga i den högre klassen. Fullprisbiljetter i ekonomiklass kan i många fall kosta lika mycket som en business class-biljett till ordinarie eller rabatterat pris, varvid denna typ av uppgraderingar sällan brukar löna sig.

Uppgraderingar med e-vouchers från business till first class innebär ofta att din uppgradering placeras på väntelista.

SAS EuroBonus

Uppgraderingar på SAS egna flygningar är relativt enkla att förstå sig på då SAS erbjuder sina EuroBonusmedlemmar möjligheten att uppgradera för poäng eller pengar via budgivning eller på flygplatsen i mån av plats.

SAS erbjuder i dagsläget inga möjligheter att bekräfta uppgraderingar i förväg och för Diamant och Pandion-medlemmar erbjuds inga publicerade uppgraderingsförmåner. Som Diamant och Pandion erbjuder SAS något som kallas för Courtesy Upgrade där uppgraderingar från SAS Go till SAS Plus, SAS Plus till SAS Business, eller SAS Go till SAS Business delas ut på slumpmässig basis. Dessa uppgraderingar tilldelas vanligtvis 48-24 timmar före flygets avgång och det finns inga officiella detaljer om urvalsprocessen.

Upgrade vouchers är en förmån som många Diamant och Pandion-medlemmar har efterfrågat, men SAS har i dagsläget inga planer på att införa det.

SAS erbjuder i dagsläget inte möjligheter att bekräfta uppgraderingar i förväg och inga publicerade uppgraderingsförmåner för Diamant och Pandion-medlemmar.

Qatar Airways Privilege Club

Guld och Platinum-medlemmar i Qatar Airways Privilege Club tilldelas Q-Credits när de uppnår och behåller sin status i programmet. Q-Credits kan användas till uppgraderingar och köp av extra bagage.

Antalet Q-Credits tilldelas enligt följande:

 • När du uppnår eller behåller Guld: 40
 • När du uppnår eller behåller Platinum: 60

Medlemmar som uppnår Platinum under samma medlemsår har möjlighet att tjäna 100 Q-Credits under ett och samma år. Q-Credits har en giltighetstid på 24 månader från datumet som de tjänades in.

Villkor för uppgraderingar med Q-Credits

 • För att uppgradera en flygresa med Q-Credits så krävs en underliggande ekonomiklassbiljett i bokningsklass Y, M, Q, V, S, O, N, K, H, B, T eller L. Kraftigt rabatterade biljetter i bokningsklass W, P och G kan inte uppgraderas med varken Q-Credits eller Avios.
 • Uppgraderingar från business class till first class kan göras från alla betalda bokningsklasser, inklusive de kraftigt rabatterade biljetterna.
 • Endast biljetter utfärdade av Qatar Airways kan uppgraderas, dessa biljetter har ett biljettnummer som börjar på 157. Codeshare-flygningar, däribland Finnairs flygningar mellan Skandinavien och Doha kan inte uppgraderas med Avios eller Q-Credits trots att biljetten är utställd av Qatar Airways.
 • Det är endast möjligt att uppgradera till nästa klass, dvs ekonomiklass till business class eller business class till first class. Uppgraderingar från ekonomiklass till first class gäller endast på flygningar inom Mellanöstern där business class inte erbjuds ombord.

Så räknar du ut kostnaden för en uppgradering med Q-Credits

Kostnaden för att uppgradera med Q-Credits fastställs via verktyget ”My Calculator” på Qatar Airways. Likt bonusresor så är priserna fasta och fastställs baserat på avreseort och destination. Kostnaden för en uppgradering innefattar alla sträckor, inklusive anslutningsflygen till och från Doha.

För dig som vill uppgradera en resa från Stockholm till Sydney via Doha från ekonomiklass till business class hamnar priset på 55 Q-Credits enkel väg. Detta är lägre än om man hade valt att uppgradera segmenten individuellt där kostnaden hamnar på 28 + 39 Q-Credits.

Kostnaden för uppgraderingar med Q-Credits finner du i "My Calculator" på Qatar Airways hemsida.

Tillgänglighet för uppgraderingar med Q-Credits på Qatar Airways

För att bekräfta en uppgradering med Q-Credits på en Qatar Airways-flygning så måste det finnas bonusplatser tillgängliga i den högre klassen. U-klass för business class och Z-klass för first class. Poängen du tjänar för flygresan tilldelas enligt bokningsklassen din ursprungliga biljett.

Tillgängligheten av bonusplatser på Qatar Airways är begränsad då dessa vanligtvis släpps lång framförhållning. För att hitta tillgänglighet så använder du dig av sökverktyget för bonusresor på hemsidan där tillgängligheten för saver-awards är samma platser som uppgraderingar bekräftas i. Uppgraderingar kan endast göras på telefon hos Qatar Airways kundtjänst och i dagsläget finns det inga möjligheter att väntelista uppgraderingar.

Tillgängligheten för uppgraderingar är densamma som för bonusresor i saver-kategorin.

Turkish Airlines Miles&Smiles

Medlemmar på högsta nivån Elite Plus i Turkish Airlines bonusprogram Miles&Smiles tilldelas två fria upgrade vouchers per medlemsår, dvs sammanlagt fyra under en medlemsperiod som varar i två år. Detta är en förmån som flygbolaget inte annonserar publikt bortsett från en textrad i det finstilta på deras hemsida. Faktum är att det inte är möjligt att se dessa vouchers online, utan endast genom att ringa till flygbolagets kundtjänst och många medlemmar är inte ens medvetna om att förmånen existerar.

Turkish Airlines business class på Boeing 787-9 Dreamliner.

Villkor för uppgraderingar med Elite Plus upgrade vouchers

Turkish Airlines upgrade vouchers är giltiga I 12 månader från utfärdandedatumet vilket sker vid brytpunkten för ditt medlemsår. Medlemsåret fastställs från månaden som du uppnådde din Elite Plus status och används som brytpunkt för återkvalificering.

För att uppgradera en flygresa till business class så gäller följande villkor:

 • Du behöver inneha en betald ekonomiklassbiljett med Turkish Airlines. Alla bokningsklasser går att uppgradera, inklusive de kraftigt rabatterade biljetterna. Bonusresor kan inte uppgraderas med vouchers.
 • Biljetten behöver vara utställd på Turkish Airlines biljettnummer som börjar med 235.
 • Biljetten får endast innehålla Turkish Airlines flygningar, ej flygningar med partners eller codeshare-segment.
 • En voucher kan användas för att uppgradera alla flygningar på en ut, respektive hemresa under förutsättning att du har bokat den kortaste möjliga anslutningen. Det är alltså möjligt att uppgradera alla flygningar i en tur och returresa från t.ex Stockholm till Bangkok via Istanbul med två vouchers.
 • Om din anslutning på biljetten inte är den kortaste möjliga så är det endast möjligt att använda en voucher per segment. Detta innebär att du endast kan uppgradera de långa segmenten mellan Istanbul och Bangkok, eller endast utresan med dina två vouchers.
 • Vouchers kan användas för resor som sker efter utgångsdatumet, under förutsättning att uppgraderingen genomförs innan utgångsdatumet. Om och avbokningar med förfallen voucher resulterar i nedgradering till ekonomiklass eller att nya vouchers dras.
 • Du tjänar poäng enligt din underliggande ekonomiklassbiljett.

Tillgänglighet för uppgraderingar med Elite Plus upgrade vouchers

Turkish Airlines är ett av få flygbolag som inte likställer tillgängligheten för uppgraderingar med tillgängligheten för bonusresor. Uppgraderingar för poäng och vouchers bokas i bokningsklass J som är samma bokningsklass som används för rabatterad business class.

Då denna klass används för betalda biljetter i business class (om än de rabatterade) så är tillgängligheten avsevärt mycket bättre än för bonusresor, vars tillgänglighet har stramats åt kraftigt från Skandinavien.

Tillgänglighet söker du enklast genom att göra en vanlig sökning på Turkish Airlines hemsida. Om det säljs business class-biljetter i bokningsklass J på samma flygningar så innebär det att tillgänglighet finns för att kunna uppgradera.

Tillgänglighet för J-klass söks enkelt via hemsidan där bokningklassen tydligt står i bokningsdialogen.

Värt att tänka på är att Turkish Airlines inte säljer J-klass på alla rutter och destinationer då de har en vana att göra låga bokningsklasser tillgängliga på en specifik flygning utan att ha ett pris laddat. Det är fortfarande möjligt att uppgradera till business i J-klass trots att inga biljetter säljs, men för att undersöka tillgängligheten så behöver du tillgång till ExpertFlyer som är ett tredjepartsverktyg. Här visas alla bokningsklasser som flygbolaget gör tillgängliga och om J-klass visas i ExpertFlyer så är sannolikheten stor att tillgänglighet finns för uppgradering med vouchers.

Genom ett tredjepartsverktyg som ExpertFlyer kan du kontrollera tillgängligheten av J-klass, trots att klassen inte erbjuds till försäljning på en specifik rutt.

Uppgradering görs genom att ringa till Turkish Airlines kundtjänst och agenterna kan inte se tillgängligheten utan att du redan har en biljett bokad. Tillgängligheten är inte garanterad förrän uppgraderingen är genomförd och trots att J-klass visas som tillgängligt på flygbolagets hemsida och via ExpertFlyer så finns det alltid en liten risk att uppgraderingen inte kan genomföras pga diskrepanser i tillgängligheten.

För att inte riskera att ha köpt en biljett i onödan så är rekommendationen att använda sig av en resebyrå som erbjuder öppet köp då Turkish Airlines inte erbjuder möjligheten till 24 timmars avbokning om du bokar direkt via deras hemsida.

I händelse av att uppgraderingen inte går att bekräfta i förväg och du väljer att behålla din biljett så är det möjligt att använda upgrade vouchers för att uppgradera på flygplatsen i mån av plats. Detta innebär att så länge det finns lediga platser kvar i kabinen så kan du uppgradera din flygning.

Slutsatser uppgraderingsförmåner

En bekräftad uppgradering till business class är en förmån som kan vara värd tiotusentals kronor, men att förstå sig på de olika uppgraderingsförmånerna är inte helt enkelt då flygbolagen ofta försöker begränsa användningen.

För dig som reser ofta så kan uppgraderingsförmånerna ha en avgörande roll i ditt val av bonusprogram beroende på hur de passar in i ditt resemönster. Gemensamt för de flesta bonusprogram är att uppgraderingar i regel endast kan bekräftas långt i förväg vilket sällan går ihop med resemönstret hos den typiske affärsresenären som bokar sina biljetter med kort varsel.

För dig som har en resepolicy som endast tillåter resor i ekonomiklass så kan det vara värt att satsa på att uppnå status hos ett bonusprogram som erbjuder fria uppgraderingar. Om du däremot uteslutande reser i first och business class så är det mer lönsamt att fokusera på ett bonusprogram som kan maximera din poängintjäning.

Uppgraderingsförmåner kan spela en avgörande roll i ditt val av bonusprogram.

Låt Chatflights omvandla dina hårt förvärvade poäng till oförglömliga resor. Ladda ner Chatflights app och chatta med oss idag – Vi bokar din resa!

Våra senaste inlägg