Resenärers likgiltighet till hållbarhet bekräftad av studie

En ny studie har bekräftat en sedan länge uppenbar sanning: Resenärer påstår sig bry sig om miljön, men det stämmer inte i praktiken.

Ny studie avslöjar resenärers hållning till miljön

En färsk studie från Phocuswright, ett forskningsföretag inom resebranschen, har belyst en tydlig skillnad mellan vad resenärer säger sig värdera och deras faktiska köpbeteenden. Studien visade att hållbarhet sällan är en avgörande faktor vid val av hotell eller resmål. Trots att 48% av de tillfrågade resenärerna i USA angav att de föredrar att välja boende baserat på miljövänlighet framför pris, visade det sig att endast 8% faktiskt prioriterar hållbarhet när de ställs inför ett val mellan likvärdiga alternativ med avseende på pris, läge och komfort.

Denna diskrepans är särskilt intressant då man kunde förvänta sig att yngre resenärer, i åldersgruppen 18-25 år, skulle prioritera miljöaspekter högre. En annan studie nämnd i rapporten visar dock att endast 15% respektive 17% av unga i USA och Kanada faktiskt ser miljöpåverkan som en prioriterad faktor, där priset fortfarande spelar den största rollen för deras beslut.

Kritik mot koldioxidkompensation

Trots tillgängligheten av koldioxidkompensation, där resenärer kan bidra ekonomiskt till miljöprojekt för att kompensera för sin resas klimatavtryck, är det tydligt att detta inte är en populär praxis. Kritiker pekar på ineffektiviteten hos många företag som erbjuder dessa tjänster och ifrågasätter deras verkliga inverkan. Det framstår ofta som att konsumenter köper en "dygdssignalering" snarare än en faktisk miljöförbättring.

Många resenärer är kritiska till koldioxidkompenseringar, detta trots att de erbjuds av många flygbolag.

Google Flights och koldioxidutsläppsberäkningar

Google Flights försöker vägleda resenärer genom att visa miljövänligare flygalternativ baserat på utsläpp, men systemets tillförlitlighet ifrågasätts. Exempelvis visas Spirit Airlines som ett miljövänligare alternativ än JetBlue, trots att båda använder samma flygplanstyp. Detta tyder på inkonsekvenser i Googles utsläppsberäkningar och ifrågasätter deras relevans för miljömedvetna resenärer.

Slutsats

Data bekräftar vad många inom resebranschen redan anat: hållbarhet är en faktor som resenärer påstår sig värdera, men i praktiken spelar den en liten roll i deras beslutsprocesser. Endast en liten andel av resenärerna låter miljöaspekter påverka deras val av resor, medan faktorer som tid och kostnad fortfarande dominerar. Det finns en tydlig skillnad mellan vad resenärer säger och vad de faktiskt gör när det gäller hållbarhet inom resandet.

Våra senaste inlägg