Allt om din reseförsäkring med SAS Amex Elite och Amex Platinum

Bland frekventa resenärer finns två kort som många använder, SAS Amex Elite och Amex Platinum. Korten skiljer sig åt när det kommer till poängintjäning, lounge access och andra förmåner, men är ganska lika när det kommer till reseförsäkringen. Här djupdyker vi i båda kortens försäkringar och gör en jämförelse av vad de erbjuder.

Tänk på att du måste vara på resande fot för att försäkringen ska gälla

Som första regel är det bra att tänka på att försäkringen gäller för dig som reser. Hyrbilsförsäkringen gäller alltså inte om du hyr en bil i din hemstad för att t.ex. flytta grovsopor till din lokala soptipp.

Hög risk att skadan inträffar kontra skadans storlek

Vi delar upp vår jämförelse av reseförsäkringen i tre olika delar:

 1. Händer sällan och kan kosta mycket
 2. Kan hända ibland och kostar ganska mycket
 3. Kan hända ofta och kostar relativt lite

På det sättet blir det enklare för dig att värdera den ena försäkringen mot den andra.

Vill du veta hur mycket du får ut av det du spenderar på respektive kort i poäng? Läs vår artikel om vad du får för dina Platinum-poäng jämfört med SAS Amex Elite.

Försäkringsanspråk som händer sällan men kan kosta mycket

Vissa situationer som kan uppstå under en resa kan vara mycket kostsamma men hända mer sällan. Till denna kategori har vi lagt följande händelser:

 • Medicinsk assistans
 • Personskada pga olycksfall
 • Juridiskt ansvar för att ha skadat person eller egendom
 • Försvarskostnader och juridiska kostnader

Framförallt vid resor till USA kan dessa saker stå en dyrt, för dig som reser i USA kan det därför vara klokt att satsa på ett Amex Platinum framför ett Amex Elite.

Amex Platinums reseförsäkring täcker högre utgifter i de mer kostsamma kategorierna, det kan vara ett bättre alternativ för dig som är orolig för stora kostnader för saker som händer mer sällan.

Två av kategorierna kan kräva ytterligare förklaring:

Medicinsk assistans

Detta är den del av din försäkring som täcker din sjukhusvistelse när du blir sjuk eller skadad.

Personskada pga olycksfall

Detta är den del av försäkringen som täcker utgifter som uppstår om du efter skadan blir invalid eller avlider.

Försäkringsanspråk som händer ibland och kan kosta ganska mycket

Något som kan hända lite oftare och kan leda till ganska stora ekonomiska förluster har att göra med att man måste ändra sin resa pga sjukdom, eller om ens ägodelar har stulits eller kommit bort. Här inkluderas:

 • Att avboka, skjuta upp och avbryta resan pga sjukdom
 • Att förkorta resan pga sjukdom
 • Att personliga ägodelar, pengar eller resedokument stjäls eller tappas bort
Amex Platinum och SAS Amex Elites reseförsäkringar är ganska likvärdiga i sitt ansvarstagande när det kommer till medelstora försäkringsanspråk

Försäkringsanspråk som kan hända ganska ofta

Det som många bryr sig om när det kommer till reseförsäkringen gäller de saker som tenderar att hända ganska ofta. Här inkluderar vi:

 • Försening av resan
 • Bagageförsening
 • Vägassistans
 • Hyrbillsförsäkring
SAS Amex Elite och Amex Platinums reseförsäkringar är numera ganska lika när det kommer till försäkringsanspråk som rör hyrbil och förseningar.

Hyrbilsförsäkring ingår numera även för SAS Amex Elite

En av de stora anledningarna till att många valde ett Amex Platinum hade förut att göra med just hyrbilsförsäkringen. Tidigare hade SAS Amex Elite ingen separat hyrbilsförsäkring inkluderad, men sedan priset för kortet höjdes till 4.800 kr/år ingår det nu även i SAS Amex Elite.

Det som inte ingår i hyrbilsförsäkringen är vägassistansen, i övrigt är nu försäkringarna lika när det kommer till hyrbil.

Hur fungerar hyrbilsföräkringen för Amex Platinum och SAS Amex Elite?

Något som är ganska unikt för dessa kort är att de inte bara täcker självrisken utan alla belopp den försäkrade ansvarar för under hyresavtalet. Detta innebär att man slipper teckna de försäkringar som hyrbilsföretaget erbjuder, utan klarar sig med den försäkring som ingår i kortet.

Många andra kreditkort som t.ex. Eurocard Platinum eller Nordeas Visakort erbjuder en självriskersättning som innebär att den självrisk man betalar på den försäkring som hyrbilsbolaget erbjuder täcks av försäkringen. Här krävs dock dels att du har tecknat en separat hyrbilsförsäkring, och dels att skadan överstiger självrisken, så att en självrisk de facto betalas av dig.

Har du frågor eller andra erfarenheter? Kommentera nedan! 👇

Kommentera nedan så kan vi och andra svara på dina frågor om kort eller försäkringar. Du kan också dela artikeln i sociala medier för att få igång en diskussion och lite erfarenhetsutbyte.

Våra senaste inlägg