Boeing erkänner sig skyldiga till bedrägeri med 737 MAX

Amerikanska Justitiedepartementet (DOJ) har meddelat att Boeing erkänner sig skyldiga till bedrägeri relaterat till två krascher med Boeing 737 MAX. Tyvärr innebär detta inte att de ansvariga inom företaget ställs till svars för dessa problem.

Boeing accepterar förlikning för 737 MAX

Den största nyheten inom flygindustrin de senaste fem åren har varit Boeings problem som företag. Det tidigare högt respekterade flygplansföretaget har tydligt skiftat fokus från ingenjörskonst till kortsiktiga vinster. Detta fick dödliga konsekvenser 2018 och 2019, när två Boeing 737 MAX kraschade och dödade 346 personer.

Det fastställdes att Boeing hade vilselett tillsynsmyndigheter som godkände certifieringen av 737 MAX i ett försök att öka vinsterna. Detta rörde specifikt mjukvara på flygplanet som inte fanns på äldre modeller, för att minska mängden utbildning piloter behövde för att säkert flyga planet.

Vid den tiden krävdes att Boeing skulle hållas ansvariga för olyckorna. I början av 2021 meddelade DOJ att de inte skulle åtala Boeing om företaget uppfyllde vissa villkor under tre år. DOJ och Boeing nådde en förlikning med vissa villkor. Men som förväntat lärde sig Boeing inte sin läxa.

För några veckor sedan hävdade åklagare att Boeing hade brutit mot villkoren i förlikningen genom att inte genomföra de utlovade förändringarna för att förhindra brott mot de federala bedrägerilagarna. Specifikt anklagades Boeing för att ha "misslyckats med att utforma, implementera och upprätthålla ett överensstämmelse- och etikprogram för att förhindra och upptäcka brott mot USAbedrägerilagar i hela sin verksamhet."

Med den senaste uppdateringen gav åklagare Boeing alternativet att erkänna sig skyldiga och betala en bot, eller möta en rättegång om den kriminella anklagelsen om konspiration att bedra USA. Boeing erkänner sig skyldiga till bedrägeri och accepterar förlikningen. Om en domare godkänner detta kommer Boeing att:

  • Betala ytterligare 243,6 miljoner euro i böter, liknande den böter som betalades som en del av förlikningen 2021
  • Staten kommer att utse någon att övervaka Boeings kvalitets- och säkerhetsrutiner under tre år
  • Boeing kommer att investera minst 455 miljoner euro i sina säkerhets- och överensstämmelseprogram

Denna överenskommelse täcker endast företaget, inte några Boeing-tjänstemän, varken nuvarande eller tidigare. Dessutom täcker det endast Boeings felaktiga handlingar före krascherna, så företaget kan fortfarande ställas till svars för andra incidenter, som Alaska Boeing 737 MAX 9-incidenten tidigare i år.

Boeing är för stort för att misslyckas eller hållas ansvarigt

Även om viss ansvarighet för Boeing är bättre än ingen ansvarighet alls, är detta fortfarande långt ifrån rättvisa för flygplansjätten. En böter på ett par hundra miljoner euro har knappast någon betydelse för företaget.

En kriminell dom skulle tekniskt sett kunna äventyra Boeings status som en federal entreprenör, vilket är en stor del av företagets verksamhet. Men det är säkert att säga att Boeing inte plötsligt kommer att förlora sina statliga kontrakt.

Å ena sidan är det rimligt, eftersom det inte är som om regeringen kan vända sig till en annan flygplanstillverkare över natten, och Boeing spelar en viktig roll när det gäller militär flygteknik. Å andra sidan belyser det hur Boeing är för stort för att misslyckas eller hållas ansvarigt.

En advokat för några av familjerna till Boeing 737 MAX-kraschoffren beskrev detta utfall som:

"Denna överenskommelse erkänner inte att på grund av Boeings konspiration dog 346 personer. Genom skicklig juridisk hantering mellan Boeing och DOJ döljs de dödliga konsekvenserna av Boeings brott."

En familjemedlem till ett av Boeing 737 MAX-kraschoffren beskrev detta utfall som:

"Boeing har betalat böter många gånger, och det verkar inte göra någon förändring. När folk börjar gå i fängelse, då kommer du att se en förändring."

Boeing 737 MAX

Slutsats

Boeing accepterar en förlikning på den kriminella anklagelsen om konspiration att bedra USA. Företaget mötte en liknande anklagelse 2021, och DOJ åtalade inte Boeing så länge företaget uppfyllde vissa villkor under tre år. Detta hände inte, så nu åtalas företaget igen.

Det är svårt att känna att en böter på under 250 miljoner euro verkligen gör någon skillnad för att förhindra liknande problem i framtiden.

Våra senaste inlägg