Chatflights guide: Så uppgraderar du med Finnair Plus-poäng

Finnair har under många år varit förstahandsvalet för skandinaviska resenärer för resor till Asien. De erbjuder ett brett linjenät, korta restider och smidiga anslutningar i Helsingfors för resor till fjärran östern. Det är med andra ort ganska naturligt att vi dagligen får in ett flertal förfrågningar om hur man bäst använder sina Finnair Plus poäng.

Till skillnad från SAS EuroBonus som ger bäst värde vid bokning av rena bonusresor, så är Finnair Plus bättre anpassat för uppgraderingar. I denna guide går jag igenom hur du på bästa sätt kan uppgradera din Finnair-resa.

Detta gäller vid uppgraderingar med poäng

Finnair Plus erbjuder sina medlemmar möjligheten att bekräfta en uppgradering med poäng i förväg. För att kunna uppgradera med poäng så krävs följande förutsättningar:

  • Bonusplatser i business class måste finnas tillgängliga på flygningen som du önskar att uppgradera.
  • Du innehar en betald biljett i ekonomiklass på en Finnair-flygning. Alla betalda bokningsklasser kan uppgraderas inklusive de allra billigaste biljetterna. Bonusresor kan däremot inte uppgraderas.
  • Codeshare-flygningar kan inte uppgraderas för poäng, detta trots att flygningen utförs av Finnair. Biljetten kan däremot vara utställd av ett annat flygbolag.
  • Du får nyttja alla business class-förmåner så som lounge, prioriterad incheckning, fast track, etc på en uppgraderad biljett.
  • Är business class överbokat så kommer uppgraderade passagerare att vara de första som nedgraderas tillbaka till ekonomiklass. Överbokning sker dock väldigt sällan i business class.

Tillgänglighet för uppgraderingar med poäng.

Likt många andra flygbolag inom Oneworld så använder Finnair samma inventory för bonusresor som för uppgraderingar. Detta innebär att det måste finnas bonusplatser tillgängliga i business class för att kunna uppgradera i förväg med poäng. Bokningsklassen för bonusresor i business class är U och tillgängligheten kan du i förväg söka upp på Finnair hemsida.

Finnairs verktyg för sökning online

Uppgradering för poäng kan göras direkt på Finnairs hemsida, och du har även möjlighet att genom verktyget för tillgänglighetssökning boka en biljett i ekonomiklass på samma flyg som sedan kan uppgraderas omedelbart efter bokning. I de fall där bonusplatser inte finns tillgängliga så är det möjligt att ställa sig på väntelista, där svar ges senast 37 timmar innan avgång. Om den väntelistade uppgraderingen inte går igenom så är det möjligt att uppgradera på flygplatsen i mån av plats.

Finnair släpper i regel väldigt få bonusplatser i business class på sina långflygningar långt i förväg och likt många andra flygbolag så ökar tillgången på bonusplatser närmare inpå avgång. Medlemmar Finnair Plus Guld, Platinum och Platinum Lumo har bättre tillgång på bonusplatser i business class och de har även högre prioritet på väntelistan.

Kostnad för att uppgradera vs boka en ren bonusresa. Vad ger bäst värde?

När det kommer till prissättningen av uppgraderingar kontra bonusresor så prissätter Finnair tillskillnad från många andra bonusprogram sina uppgraderingar till ett lägre poängpris än bonusresor. En bonusresa tur och retur i business class från Stockholm till Asien kostar 160 000 Finnair Plus-poäng. Utöver poängen tillkommer skatter och bränsletillägg på cirka 4000 SEK per person.

Som jämförelse kostar en uppgradering från ekonomiklass till business class 50 000 poäng per väg, eller 100 000 poäng tur och retur. Uppgraderingen inkluderar även anslutningsflyget från Stockholm till Helsingfors.

Finnair business class på Airbus A350. Källa: BusinessTraveller.

Finnair tillåter uppgraderingar från alla betalda bokningsklasser i ekonomiklass, inklusive de kraftigt rabatterade biljetterna. Dessa biljetter består till största del endast av skatter och bränsletillägg och det är möjligt att hitta kampanjpriser för cirka 4500-5000 SEK per person. Dvs endast marginellt dyrare än skatter och bränsletillägg som måste betalas på en bonusresa.

När det kommer till priset i poäng så sparar du 60 000 poäng på att boka en bekräftad uppgradering från ekonomiklass jämfört med att boka en bonusresa i business rakt av. Kostnaden i pengar blir endast marginellt högre om du lyckas boka en av de kraftigt rabatterade ekonomibiljetterna. Gällande av och ombokningsregler så styrs dessa av den underliggande biljetten. Kraftigt rabatterade ekonomibiljetter tillåter i regel inte om och avbokning, medan rena bonusresor i regel är fullt flexibla. Bortser vi från avsaknaden av biljettflexibilitet så erbjuder uppgraderingar bättre värde för poängen än bonusresor på Finnair.

Våra senaste inlägg