Emirates rapporterar rekordvinst på 4,7 miljarder Dollar, 14,2% marginal

Emirates Airline har nyligen offentliggjort sina resultat för räkenskapsåret 2023-2024, och de är mycket imponerande. Flygbolaget har rapporterat både rekordintäkter och rekordvinst. Detta är andra året i rad som Emirates sätter nytt rekord när det gäller finansiell prestation, vilket följer på förluster under de föregående åren.

Detaljer om Emirates Finansiella Resultat

Emirates Group har rapporterat en vinst på 5,2 miljarder dollar, medan Emirates Airline rapporterade en vinst på 4,7 miljarder dollar (jämfört med 2,9 miljarder dollar föregående år), vilket motsvarar en vinstmarginal på 14,2%. Emirates Group inkluderar även markhanteringsföretaget dnata, men fokus ligger här på flygbolagets resultat.

Några av de viktigaste siffrorna för Emirates prestation jämfört med föregående år:

  • Intäkterna ökade med 13% till 33,0 miljarder dollar.
  • Kapaciteten för passagerare och frakt ökade med 20% till 57,7 miljarder ATKM.
  • Flygbolaget transporterade 51,9 miljoner passagerare, en ökning med 19%.
  • Beläggningsgraden var 79,9%, jämfört med 79,5% föregående år.
  • Passagerarintäkten per kilometer minskade med 2% till 10,0 cent.
  • Rörelsekostnaderna ökade med 8%, där bränslekostnaden ökade med 1%.
  • Emirates Groups totala arbetsstyrka ökade med 10% till 112 406 anställda (och Emirates anställda kommer att få en bonus motsvarande 20 veckors lön).

Emirates avslutar räkenskapsåret med sitt högsta kassasaldo någonsin på 12,8 miljarder dollar, en ökning med 11% från förra året. Dessutom har Emirates Group deklarerat en utdelning på 1,1 miljarder dollar till sin ägare, Investment Corporation of Dubai.

Dessa resultat är nära det bästa scenariot. Visserligen har intäkterna per passagerare minskat något och rörelsekostnaderna ökat, men kapaciteten har också ökat avsevärt, närmare pre-pandeminivåer.

Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, VD för Emirates, beskriver dessa resultat:

"Vi går in i räkenskapsåret 2024-25 med starka grunder för fortsatt tillväxt. Emirates kommer att ta emot 10 nya A350-flygplan under 2024-25, vilket kommer att stödja nästa fas i vår nätverksutbyggnad. dnata kommer att fortsätta dra nytta av synergier och skala upp sina affärsdivisioner för att växa sitt fotavtryck och sina kapaciteter. Samtidigt investerar vi resurser för att minimera vår miljöpåverkan, utveckla vår personal, ta hand om våra kunder och de samhällen vi betjänar.”

"Affärsutsikterna är positiva, och vi förväntar oss att efterfrågan på flygtransporter och resor kommer att förbli stark under de kommande månaderna. Som alltid kommer vi att noga följa kostnader och externa faktorer som oljepriser, valutafluktuationer och instabila miljöer orsakade av sociopolitiska förändringar. Vår affärsmodell har testats tidigare, och jag är säker på vår motståndskraft och förmåga att snabbt reagera på möjligheter och utmaningar."

"Med blicken mot framtiden har Dubais regering tillkännagivit planer på att starta nästa fas av utbyggnaden av Al Maktoum International Airport, som så småningom kommer att bli den nya hubben för Emirates och dnatas verksamhet. Denna investering på 128 miljarder AED (35 miljarder USD) kommer att avsevärt expandera och förbättra Dubais flyg- och logistikinfrastruktur, vilket stödjer stadens tillväxt samt Emirates och dnatas tillväxt."

Emirates.

Är Resultaten från Gulfbolagen Verkliga?

Det finns ofta frågor om huruvida Gulfbolagens finansiella resultat är verkliga, med tanke på att de är statsägda. För flera år sedan spenderade amerikanska flygbolag miljoner dollar på kampanjer för att övertyga om att dessa flygbolag är kraftigt subventionerade och att de bränner pengar.

Resultaten är dock korrekta och oberoende reviderade enligt internationella finansiella rapporteringsstandarder. Det finns dock skillnader i hur ekonomin fungerar för ett flygbolag som Emirates jämfört med många andra flygbolag:

  • Emirates har haft lättare tillgång till förmånliga finansieringsmöjligheter tack vare att de är statsägda, vilket har gjort att flygbolaget kunnat bli vad det är idag.
  • Emirates har i stort sett lägre rörelsekostnader än andra flygbolag, eftersom flygbolaget i princip har samma ägare som flygplatsen, markhanteringsföretaget, cateringföretaget, etc.

Emirates är sannolikt "legitimt" lönsamt. Problemet med A380 för de flesta flygbolag är att de inte har kunnat skala upp sina operationer på ett sätt som fungerar. Emirates har lyckats skala upp sitt linjenätverk på ett unikt sätt. A380 skapades bokstavligen för Emirates affärsmodell, vilket andra flygbolag inte har lyckats med på samma sätt. Frågan är hur Emirates kommer att se ut från och med mitten av 2030-talet, när A380 inte längre är i tjänst.

Airbus A380 är flaggskeppet i Emirates flotta.

Slutsats

Emirates har rapporterat en rekordvinst på 4,7 miljarder dollar för det senaste räkenskapsåret, efter att redan ha rapporterat en rekordvinst året innan. Flygbolaget har lyckats skala upp verksamheten med A380 på ett sätt som inget annat flygbolag har gjort, vilket är en nyckel till framgången. Emirates närmar sig nu Deltas vinstnivå, samtidigt som de har betydligt bättre marginaler.

Våra senaste inlägg