Hur får hotellen betalt när du löser in dina hotellpoäng?

Det finns en viss spänning i att lösa in poäng för vistelser på lyxiga hotell och få stort värde. Många undrar över ekonomin bakom detta. Hur mycket får hotellet ersättning för din vistelse? Vem betalar för de elitförmåner du får? Bryr sig hotellet om du har löst in poäng eller inte? Här följer en genomgång av dessa frågor.

Den komplexa ekonomin i bakom hotellens lojalitetsprogram

De stora globala hotellgrupperna (Hilton, Hyatt, IHG, Marriott, etc.) äger inte majoriteten av sina fastigheter. Istället har dessa företag en "asset light" strategi och har förvaltnings- eller franchiseavtal för de enskilda hotellen.

I vissa fall ägs hotell av stora investeringsföretag som kan ha fastigheter under flera olika varumärken. I andra fall kan ett hotell till och med vara familjeägt.

De stora hotellgrupperna tjänar pengar främst genom avgifter (de börjar även i ökande grad tjäna pengar direkt på sina lojalitetsprogram, men det är ett helt annat ämne). Det finns vanligtvis en initial avgift för att öppna hotellet, och sedan tillkommer avgifter på löpande intäkter. De löpande avgifterna brukar delas upp i två kategorier (och de är vanligtvis en procentandel av intäkterna):

  1. En allmän avgift för att tillhöra en viss hotellgrupp och kunna använda namnet och varumärket.
  2. En systemfondavgift, som används för att finansiera lojalitetsprogrammet, marknadsföring, IT och mer.

Sedan faller alla vinster (eller förluster) typiskt sett på hotellägaren. De stora hotellgrupperna tjänar alltså pengar oavsett om ett hotell går bra eller dåligt.

En anledning till att konsumenter flockas till vissa hotellgrupper är deras lojalitetsprogram, som fungerar som massiva marknadsföringsmaskiner. En stor del av värdeerbjudandet i dessa lojalitetsprogram är möjligheten att lösa in poäng.

Som förväntat löses dessa poäng in centralt genom programmet, och sedan måste lojalitetsprogrammet "köpa" det rummet från hotellet. Hotellägaren vill bli kompenserad för varje gäst, särskilt eftersom de redan betalar en systemfondavgift för att finansiera dessa förmåner. Detta leder oss till frågan om hur hotell ersätts...

Park Hyatt Zanzibar är ett populärt hotell som du kan boka med dina World of Hyatt-poäng.

Hur ersätts hotell för poängnätter?

Hotellgrupper avslöjar inte offentligt hur de ersätter sina fastigheter när medlemmar löser in poäng. Genom åren har det dock framkommit vissa insikter om detta.

Ibland får gäster folios som faktiskt är avsedda för lojalitetsprogrammet, medan i andra fall har ersättningssatser dykt upp online när de inte borde ha gjort det.

Även om exakta ersättningspolicys skiljer sig åt mellan program, är den allmänna principen följande:

  • När ett hotell inte är fullt, kompenserar lojalitetsprogrammet hotellet med en förutbestämd sats som ligger över den marginella kostnaden för att hysa en gäst, men som knappast är lukrativ för hotellet.
  • När ett hotell är fullt (tänk 90-95%+ beläggning), kompenserar lojalitetsprogrammet hotellet till nära det genomsnittliga dagspriset, med tanke på att rummet annars skulle kunna ha sålts till en gäst som betalar kontant.

Det är viktigt att notera att antalet poäng du löser in för en vistelse inte direkt avgör ersättningen för ett hotell. Med andra ord får ett hotell inte betalt X antal per inlösta poäng. På samma sätt, om ett program erbjuder en femte natt gratis vid inlösen av poäng, ersätts hotellet för alla fem nätter, eftersom det är lojalitetsprogrammet som står för kostnaden där.

The Confidante Miami Beach.

Hur passar elitförmåner in i detta?

Om du har elitstatus med ett hotelllojalitetsprogram, hur påverkar då utnyttjandet av elitförmåner detta när du löser in poäng? Vem betalar för frukosten? Vem betalar för uppgraderingar till sviter? Vem betalar för avstånden från destinationsavgifter och parkering?

Svaret är att det varierar, men här är några allmänna överväganden:

  • Hotell kompenseras inte för de flesta förmåner som är tillgängliga och icke-bekräftade, som uppgraderingar vid tillgänglighet, sen utcheckning, etc.
  • Vissa bekräftade förmåner, som Marriott Bonvoy Nightly Upgrade Awards och World of Hyatt Suite Upgrade Awards, erbjuder viss kompensation till hotellen (tänk tiotals dollar, inte hundratals dollar).
  • Ersättning för frukost är något osäkert, då olika hotell har olika policys; generellt sett tror man att hotellet står för det mesta av kostnaden.
  • World of Hyatt erbjuder generösa förmåner som avstående från resort- och destinationsavgifter vid inlösen av poäng, och gratis parkering för World of Hyatt Globalist-medlemmar vid inlösen av poäng; hotellen ersätts för detta, åtminstone delvis.
  • Poäng som tilldelas medlemmar för vistelser täcks av systemfondavgiften, så hotellen betalar inte extra utöver det.
Förmåner så som gratis frukost bekostar hotellägarna själva, medan bekräftade uppgraderingar genom vouchers bekostas av bonusprogrammet.

Bryr sig hotell om du har använt poäng för din vistelse?

Detta är en laddad fråga utan ett enkelt svar. Hotellpersonal är utbildad av företaget att behandla gäster som löser in poäng på samma sätt som de som betalar kontant. Många hotellgrupper utbildar till och med receptionister att tacka gäster för att de löst in sina poäng, eftersom det återspeglar engagemang i programmet. Officiellt sett bör du förvänta dig samma behandling som om du betalade kontant, och du bör absolut inte känna dig obekväm för att du inte betalade kontant för din vistelse.

I praktiken kanske det inte alltid fungerar så. Ibland finns det en dragkamp mellan hotellägare och hotellgrupper. Hotellägare vill ofta ha det bästa av båda världar – de vill ha kraften från de stora hotellgruppernas distributionskanaler och lojalitetsprogram, utan att faktiskt stå för kostnaderna förknippade med dessa, vare sig det gäller gratis uppgraderingar, poänginlösen eller en anständig frukost.

Waldorf Astoria Platte Island, Seychellerna.

Slutsats

Hotellindustrin är komplex, med flera parter inblandade, från hotellgruppen till de enskilda hotellägarna. Hotell får betydligt mer betalt när du löser in poäng om fastigheten är full. När du löser in poäng bör du definitivt inte känna dig obekväm för det. Du har förtjänat din vistelse, och anledningen till att hotell som tillhör större lojalitetsprogram kan ta ut ett högre pris är på grund av de poäng och lojalitetsförmåner de erbjuder.

Våra senaste inlägg