Lissabon bygger ny storflygplats – Öppnar 2034

Det är inte ofta en helt ny flygplats byggs, särskilt i Europa. Det är svårt att hitta en tillräckligt stor tomt, och dessutom finns det många miljö- och budgethänsyn att ta i beaktning. Trots detta planerar Portugal att öppna en ny stor internationell flygplats som ska ersätta den nuvarande.

Planer för nya flygplatsen i Lissabon avslöjade

Portugal har blivit en alltmer populär turistdestination under de senaste åren. Många besökare har flugit genom Lissabons Humberto Delgado-flygplats (LIS), som inte alltid fått höga betyg. Nu finns det dock planer på att ändra detta.

Den portugisiske premiärministern Luis Montenegro har nyligen tillkännagivit platsen för landets nya största internationella flygplats, som ska ersätta den nuvarande flygplatsen i Lissabon.

Den nya flygplatsen förväntas byggas på en militärflygplats i Alcochete, cirka 40 kilometer öster om Lissabon, på andra sidan av floden Tagus. Planen är att den nya flygplatsen ska öppna inom ett decennium, senast 2034. Kostnaden för att bygga flygplatsen beräknas uppgå till cirka 9 miljarder euro, och finansieringen kommer att ske genom EU-medel, offentligt-privata partnerskap och flygplatstaxor.

Diskussioner om en ny internationell flygplats nära Lissabon har pågått i årtionden, men utmaningen har varit att enas om en plats för bygget. Den valda platsen har rekommenderats av en teknisk kommission som beaktat flera olika faktorer.

Den nya flygplatsen kommer inte att komplettera den befintliga flygplatsen utan istället ersätta den helt. Detta ligger dock fortfarande ett decennium framåt i tiden, och under tiden kommer den nuvarande flygplatsen att fortsätta expandera. Den nuvarande flygplatsoperatören ANA förväntas även sköta den nya flygplatsen.

För att göra flygplatsen mer tillgänglig från Lissabon kommer en tredje bro att byggas över floden Tagus. Det återstår att se vilken typ av kollektivtrafik som kommer att erbjudas, men det förväntas att det kommer att finnas höghastighetståg.

Den nya flygplatsen väntas ligga 40 kilometer från centrala Lissabon. En stor skillnad mot den nuvarande flygplatsen som ligger cirka 7 kilometer från stadskärnan.

Blir den nya flygplatsen verklighet?

Det har pratats om en ny flygplats i Lissabon under lång tid, så det är positivt att en plats nu har bestämts. Projektet är dock långt ifrån säkert, både vad gäller att det faktiskt blir av och att tidsplanen hålls.

Denna flygplats har tillkännagivits av landets nya regering, som tillträdde för bara två månader sedan. Portugal har sett en boom inom turismindustrin de senaste åren, så det ser självklart bra ut att prioritera bygget av en ny flygplats så snart som möjligt för att stödja denna utveckling.

Trots detta återstår det att se hur projektet utvecklas. Det är sällsynt att en helt ny flygplats byggs, och det kommer sannolikt att finnas många rättsprocesser, budgetfrågor, miljörapporter med mera. Dessutom kan en eventuell regeringsskiftning eller ekonomiska problem leda till att projektet prioriteras ned.

Den senaste utvecklingen är utan tvekan ett framsteg, men det är osäkert om flygplatsen kommer att öppna 2034.

Portugals ökande popularitet som turistdestination medför ett större behov av en ny flygplats i huvudstaden.

Slutsats

Formella planer har tillkännagivits för en ny flygplats i Lissabon som ska ersätta den nuvarande. Den nya flygplatsen förväntas kosta 9 miljarder euro och ska öppna senast 2034. I årtionden har det funnits planer på en ny flygplats, så det är positivt att en plats äntligen har bestämts. Nu återstår det att se om flygplatsen verkligen blir verklighet.

Våra senaste inlägg