Lufthansa planerar ny affärsklass för A380-flottan 2025

Lufthansa har avslöjat sina planer för Airbus A380-flottan, vilka innebär en betydande omsvängning jämfört med tidigare planer. Flygbolaget förbereder nu för att uppgradera dessa flygplan med en ny affärsklassprodukt.

Lufthansa ser en långsiktig framtid för A380

I början av pandemin parkerade Lufthansa sin flotta av Airbus A380 och avsikten var att dessa flygplan skulle pensioneras. Endast vid en oväntat snabb marknadsåterhämtning skulle de åter tas i drift.

Med den starka återhämtningen av transatlantisk flygtrafik beslutade flygbolaget att återinföra Airbus A380 från sommaren 2023. Planen är att alla åtta A380:or som Lufthansa fortfarande äger ska vara tillbaka i drift senast 2025. Det innebär att dessa jätteflygplan kommer att ses på allt fler rutter framöver.

Till en början beskrevs återinförandet av A380:orna mest som en tillfällig åtgärd på grund av försenade leveranser av Boeing 777-9. Flygbolaget förband sig inte att behålla dessa flygplan på lång sikt, men det har ändrats över tiden.

I september 2023 beskrev Carsten Spohr, VD för Lufthansa Group, hur A380:orna har en långsiktig plats i Lufthansas flotta. Han har inte fastställt en exakt tidslinje för hur länge de kommer att finnas kvar, men han sade att de enorma flygplanen "kommer att flyga igen längre än vi trodde för ett år sedan."

Det mest avslöjande i denna plan är hur flygbolaget avser att investera i dessa flygplan...

Lufthansa som till en början pensionerade alla A380 under pandemin har tagit tillbaka 8 flygplan i trafik och ser nu en långsiktig framtid för dessa jätteflygplan.

Nya affärsklassprodukter planeras för A380

Lufthansa har bekräftat planer på att införa en ny affärsklassprodukt på Airbus A380 från sommaren 2025. Det är ännu inte klart om Lufthansa även planerar att uppgradera andra kabiner på A380, eller enbart affärsklassen. Avsaknaden av nämnda andra kabiner tyder på att det kanske enbart är affärsklassen som kommer att få en översyn.

Lufthansas ledning har påstått att A380:orna har visat sig vara mycket pålitliga för långdistansflygningar och att många passagerare specifikt bokar A380 för dess komfort.

Som många redan vet är Lufthansa i processen att introducera sina nya Allegris-kabiner, men upplever fördröjningar med detta:

  • Lufthansas nya affärsklass, som först tillkännagavs 2017, förväntas nu introduceras från maj 2024
  • Lufthansas nya förstaklass förväntas nu introduceras under hösten 2024, på grund av förseningar i leveranskedjan; dessa A350-900 kommer inledningsvis att tas i bruk med tomma förstaklasskabiner

Det blir intressant att se att Lufthansas plan inte är att installera Allegris-säten på sina Airbus A380, utan snarare installera en helt ny affärsklassprodukt. Detta beslut beror på förseningar med Allegris-sätena. Det är därför oklart vilken typ av säte Lufthansa kommer att installera på sina A380, men det är troligt att det kommer att vara en generisk produkt som används av många flygbolag.

Lufthansa har också planer på att omkonfigurera andra befintliga flygplan, inklusive Boeing 747-8. Planerna för 747-8 är märkliga, eftersom Lufthansa avser att introducera den nya Allegris-affärsklassprodukten på nedre däck, men behålla den gamla affärsklassprodukten på övre däck.

Lufthansa avser att installera en ny business class på sina Airbus A380, men det kommer inte att vara den nya Allegris-produkten som rullas ut på övriga flottan från maj 2024.

Sammanfattning

Lufthansa planerar att behålla sin Airbus A380-flotta under kommande år och har för avsikt att introducera en ny affärsklassprodukt på dessa flygplan från och med sommaren 2025.

Den stora frågan är vilken produkt Lufthansa kommer att välja, eftersom flygbolaget uppenbarligen inte avser att installera Allegris-kabinerna på dessa flygplan.

Våra senaste inlägg