Chatflights guide till Lifetime-status

Att uppnå guld, platinum eller diamantstatus på livstid är något som många frekventa resenärer och poängsamlare drömmer om. Valet av bonusprogram spelar stor roll för hur enkelt du kan nå din livstidsstatus, såväl som förmånerna du kan förvänta dig. I denna guide avhandlar vi tre lifetime-statusar i tre allianser, vad som krävs för att nå statusarna, samt om det lönar sig att satsa på dem. 

Lojalitet lönar sig

Konceptet bakom lifetime-status är inget nytt och många flygbolag erbjuder det till sina mest lojala kunder. Kraven för att uppnå status varierar kraftigt beroende på flygbolag och vissa väljer att publicera kraven medan andra erbjuder lifetime-status som en opublicerad förmån till sina bästa kunder.

Vanliga krav för att uppnå lifetime-status:

  • Fyllt 60 år
  • Ha flugit minst 1 miljon miles på flygbolagets egna flygningar
  • Varit innehavare av statusen i 10 sammanhängande år

Historiskt så har de amerikanska flygbolagen varit de mest generösa att tilldela status på livstid med sina million miler program. United Airlines, Delta Air Lines och American Airlines erbjuder alla tre status på livstid när du uppnått 1, 2 och 3 miljoner flugna miles på flygbolagets egna flygningar under sin livstid. Lifetime miles skiljer sig alltså från övriga miles som du tjänar då dessa endast räknar med den flugna distansen på flygbolagets egna flygningar, exklusive bonusar för kabinklass eller flygningar utförda av partnerflygbolag.

United Airlines vars lägsta lifetime-status är Gold kräver 1 miljon miles flugna på United Airlines egna flygningar, vilket i teorin är möjligt att uppnå på ett år om du är en väldigt frekvent flygresenär.

Flygbolagets mest frekventa resenär Thomas Stuker har över 25 miljoner flugna miles på United Airlines sedan 1980-talet och kan under ett intensivt år utan problem flyga ihop 1 miljon miles.

Thomas Stuker är United Airlines mest frekventa flygresenär.

Lifetime-status allt vanligare bland Europeiska flygbolag

På senare år har lifetime-status blivit allt vanligare bland de Europeiska flygbolagen och vi kommer i denna guide att fokusera på tre bonusprogram som kan vara relevanta för skandinaver som vill satsa på att nå status på livstid Star Alliance, Oneworld och SkyTeam.

SAS EuroBonus Lifetime Gold

SAS har sedan en lång tid tillbaka erbjudit EuroBonus guld på livstid till sina mest lojala medlemmar. Kraven för att uppnå guld fanns inte publicerade och inget officiellt lifetime-program fanns. Istället tilldelades guld till medlemmar över 60 år som hade uppnått guld under minst 10 sammanhängande år. Ålderskravet på 60 år ansågs vara problematiskt då en medlem som varit guld i 10 sammanhängande år och förlorat sin status vid 59 var berättigad guldkort när denne fyllt 60 trots att övriga krav var uppfyllda.

År 2018 lanserade SAS sitt officiella lifetime gold-program där alla medlemmar som varit guldmedlemmar i 10 sammanhängande år avsett ålder blev berättigade ett guldkort på livstid.

SAS EuroBonus Guld.

För att uppnå Lifetime Gold behöver följande krav uppfyllas:

  • Du behöver ha kvalificerat för guld under varje av dessa 10 år
  • Guldkort som fås av diamantmedlem eller via Amex Centurion räknas inte, såvida du inte har uppfyllt ordinarie kvalificeringskrav varje år
  • Soft landing från Pandion/diamant till guld räknas inte mot lifetime gold.

Kraven för att uppnå EuroBonus guld har varierat historiskt, från 70.000 baspoäng i början av 2010-talet, till 50.000 för att sedan sänkas till nuvarande kravet på 45.000 baspoäng.

För oss svenskar så är EuroBonus guld på livstid relativt enkelt att nå i synnerhet som innehavare av kreditkort som SAS Amex Elite och MasterCard Premium som gör det möjligt att uppnå guldnivån utan att sätta sin fot ombord på ett flygplan.

Som guldmedlem på livstid ges inga ytterligare förmåner utöver ordinarie guldförmåner, men du kan leva tryggt med vetskapen om att inte längre behöva tänka på att återkvalificera för din status. I dagsläget erbjuder EuroBonus endast guldkort som livstidsstatus och det är inte möjligt att uppnå silver, diamant eller Pandion på livstid.

Som Lifetime Gold får du inga extra förmåner utöver ordinarie guldförmåner. Tillgång till SAS Gold Lounge på Arlanda, Oslo och Köpenhamn är en av dessa förmåner.

British Airways Executive Club Lifetime Gold

British Airways Executive Club är ett av de största Oneworld-bonusprogrammen i Europa och det självklara valet för skandinaver som flyger mycket med British Airways, Qatar Airways och Finnair inom Europa och ut i världen.

British Airways införde lifetime status år 2013 efter många önskemål från sina medlemmar. Bonusprogrammet Executive Club består idag av fyra officiella medlemsnivåer, Member, Bronze, Silver och Gold. Utöver dessa så existerar även de inofficiella nivåerna Gold Guest List, Concorde Room Key och Premier.

För att uppnå Gold krävs 1500 tier points per år vilket motsvarar strax över fyra tur och returresor mellan Stockholm och Los Angeles via London. Lifetime Gold kräver 35.000 tier points under din tid som medlem vilket motsvarar 23 år som Gold.

British Airways Executive Club.

Tier Point runs är genvägen till Lifetime Gold

Tier points är British Airways poängsystem för att uppnå högre medlemsnivå och antalet tier points som tilldelas per flygning avgörs efter distans och kabinklass.

British Airways inofficiella tier points tabell (källa: headforpoints.com)

Intjäningen av tier points kan maximeras genom att inkludera så många segment som möjligt i din resa. Detta bör med fördel göras i en högre klass då resor i first och business class genererar avsevärt fler tier points än ekonomiklass och premium economy.

En simpel resa mellan Stockholm och Los Angeles i business class genererar 360 tier points enligt följande uträkning:

Arlanda – London 40 tier points
London – Los Angeles 140 tier points
Los Angeles – London 140 tier points
London – Stockholm 40 tier points

Genom att lägga till fler stopp på resan så finns det möjligheter att maximera intagningen av tier points. Tier point runs är ett begrepp som förekommer inom entusiastkretsar, dessa resor går ut på att tjäna så många tier points som möjligt till så låg kostnad som möjligt. Detta uppnås genom att boka rabatterade biljetter i first eller business class med flexibla regler för routing där man kan bygga in så många flygningar som möjligt på samma resa. Vår simpla resa till Los Angeles kan routas enligt följande för att maximera antalet tier points:

Arlanda – Helsingfors 40 tier points
Helsingfors – London 80 tier points
London – New York 140 tier points
New York – Los Angeles 140 tier points
Los Angeles – New York 140 tier points
New York – London 140 tier points
London – Helsingfors 80 tier points
Helsingfors – Stockholm 40 tier points

Genom att bygga in extra mellanlandningar i Helsingfors och New York på vår resa till Los Angeles så kan vi mer än fördubbla intjäningen av tier points till 800. Detta innebär att du endast behöver två tur och returresor för att uppnå Gold på ett medlemsår.

Tier point runs går ut på att boka in så många segment som möjligt på samma biljett. Fler stopp innebär fler tier points, vilket även ger dig möjligheten att besöka Oneworlds fantastiskt trevliga lounger som Chelsea Lounge på New York JFK.

British Airways inofficiella medlemsnivåer Gold Guest List och Concorde Room Card kräver 3000, respektive 4500 tier points per medlemsår. Dessa nivåer nås normalt om du är en väldigt frekvent flygresenär med British Airways eller Oneworld, men genom smarta tier point runs så är det möjligt att nå dessa nivåer till en relativt låg kostnad.

Att flyga omvägar för att uppnå status är något som endast lockar entusiasterna och det är i teorin möjligt att uppnå lifetime Gold på bara några få år så länge du har samlat minst 35.000 tier points under din tid som medlem. Inget krav ställs på att ha varit Gold medlem i ett visst antal år och du behöver inte heller ha haft din status under en sammanhängande period. I teorin är det till och med möjligt att uppnå Gold for life på bara ett år, men det förutsätter att man spenderar nästan all sin vakna tid ombord på flygplan och flygplatser under ett helt år.

Flying Blue Lifetime Platinum 

Flying Blue är det gemensamma lojalitetsprogrammet för Air France och KLM som lanserades år 2005 i samband med att båda flygbolagen gick ihop. Programmet är en sammanslagning av KLM Flying Dutchman och Air France Fréquence Plus och innefattar medlemsnivåerna Explorer, Silver, Gold och Platinum.

Flying Blue

I dagsläget är Platinum den enda medlemsnivå som du kan tjäna ihop på livstid. För att få Platinum for Life behöver du ha varit Platinum-medlem i 10 sammanhängande år.

För att uppnå högre status i Flying Blue behöver du tjäna experience points (förkortat XP). Dessa tilldelas baserat på flygningens längd och vilken klass du reser.

Intjäningstabellen för Flying Blue Experience Points XP.

För att uppnå status i Flying Blue gäller följande trösklar:

  • Silver: 100 XP inom en löpande 12 månadersperiod
  • Gold: 180 XP inom en löpande 12 månadersperiod
  • Platinum: 300 XP inom en löpande 12 månadersperiod

För en medlem som börjar på lägsta nivån Explorer och vill jobba sig upp till Platinum så krävs sammanlagt 580 XP. Mätaren nollställs när du har uppnått nästa nivå och överskjutande XP räknas mot att nå nästa nivå.

För att behålla din status så behövs 100, 180 eller 300 XP inom en 12 månadersperiod beroende på vilken status du har. Detta innebär att det är enklare att behålla din status när du väl har nått den, jämfört med att börja från noll.

Som Gold och Platinum-medlem i Flying Blue har du tillgång till lounge när du reser med Air France – KLM eller övriga partners i SkyTeam.

Rollover XP gör det möjligt att uppnå Lifetime Platinum på kort tid

Flying Blue tillämpar något som kallas för rollover XP. Detta innebär i korthet att alla XP som medlemmen har tjänat ihop utöver tröskeln för sin status rullas över till nästkommande kvalificeringsperiod.

En Gold-medlem som har tjänat 240 XP under ett år får 60 XP som rullas över till nästa period vilket innebär att det endast kommer att krävas 120 XP för att återkvalificera.

I fallet Platinum så får en medlem som har flugit ihop 600 XP på ett år 300 XP som rullas över till nästa år vilket innebär att medlemmen har fått sin status förnyad för hela nästkommande period. Tillskillnad från de flesta lojalitetsprogram som sätter en gräns på många poäng som får rullas över till nästföljande period så finns det ingen gräns hos Flying Blue. Detta innebär att en medlem som har flugit ihop 3000 XP under ett år som Platinum i teorin får Platinum för Life då statusen automatiskt förnyas varje år så länge det finns tillräckligt med XP för att komma över tröskeln.

Det enda kravet som ställs är att medlemmen håller sitt konto aktivt genom att kreditera minst en flygning per år.

Som Platnum-medlem i Flying Blue har du möjlighet att boka bonusresor Air France La Première.

Status på livstid avser bonusprogrammets livstid, inte medlemmens

Status på livstid innebär att du aldrig mer behöver tänka på att återkvalificera för att behålla din medlemsnivå, men detta är en sanning med modifikation. Flygbolagen förbehåller sig sätten att ändra sina villkor för lifetime-status, lägga ner sina bonusprogram som ett resultat av konkurs eller sammanslagning, alternativt återlansera programmen i nya format som inte innefattar lifetime-status.

I korthet så är det oftast bonusprogrammets livstid som är den avgörande faktorn, vilket man måste ha i åtanke när man bestämmer sig för att nå status på livstid.

Status på livstid avser i första hand flygbolagets och bonusprogrammets livstid. Flygbolaget förbehåller sig rätten att avsluta lifetime-medlemskap som ett resultat av konkurs, sammanslagningar eller omorganisationer.

Låt Chatflights omvandla dina hårt förvärvade poäng till drömresor. Ladda ner Chatflights app och chatta med våra experter idag – Vi bokar din resa!

Våra senaste inlägg