Så planerar du din bonusresa under pandemin – Se upp för dessa fallgropar när du bokar

Pandemin har vänt upp och ner på hela resebranschen, och inte minst för flygbolagen som har drabbats extremt hårt av de rådande inreseförbuden. Att planera en bonusresa är svårt i synnerhet då flygbolagen ofta ställer in avgångar och inreseförbud förlängs. I denna artikel går vi igenom våra bästa tips för hur du bör gå tillväga när du planerar en bonusresa i pandemin och vilka fallgropar som du bör se upp för.

Räkna med att få ett inställt flyg

Inställda och schemaändrade flyg var något som sällan uppstod innan pandemin, idag är det vanligare för resor med mer än ett par veckors framförhållning. Anledningen till att flygbolagen ställer in så många flygningar har främst att göra med att de vill maximera sitt kassaflöde.

Mer än hälften av avgångarna ställs in

Bokar man en resa långt framåt i tiden kommer flygbolagen att ha sin fulla tidtabell ute till försäljning. På en populär affärsdestination som Stockholm - London har SAS 6 dagliga avgångar under sommartidtabellen 2022. Under dagarna i närtid ser vi tydligt att antalet avgångar har reducerats ner till 2.

Flygbolagen har med andra ord flygningar ute till försäljning som de inte har någon avsikt att flyga endast i syfte att kunna sälja biljetter och därmed maximera sitt kassaflöde.

Kan man i förväg veta vilket flyg som kommer att ställas in?

Att på förhand veta vilket flyg som kommer att bli inställt är svårt, men en bra fingervisning kan ges genom att jämföra flygbolagens tidtabeller i närtid kontra långt fram i tiden.

Res till Tokyo på måndagar eller torsdagar

Som exempel kan vi ta SWISS avgång LX160 från Zurich till Tokyo som under sommartidtabellen (som gäller till och med den 27 okt 31 oktober 2021) avgår på måndagar och torsdagar. Som jämförelse ligger samma flygning inlagd som en daglig avgång under vintertidtabellen som gäller från och med den 1 november 2021.

Då Japan fortfarande är stängt för besökare är sannolikheten stor att antalet avgångar reduceras från sju till två per vecka och för att minimera risken att boka en avgång som kommer att ställas in är vår rekommendationen att boka en av avgångarna på måndagar eller torsdagar.

Undvik Airbus A340-300 och Boeing 737-700 hos SAS

Ett annat exempel som specifikt berör SAS-flygningar är att undvika att boka avgångar som är schemalagda med Airbus A340-300 och Boeing 737-700. Dessa flygplanstyper finns inte längre i SAS flygplansflotta och de används som placeholders på flygningar som SAS har som avsikt att ställa in. Det är dock fortfarande möjligt att köpa platser på dessa flyg och i de fall där SAS lyckas sälja tillräckligt många platser så finns det en chans att flygplanstypen ändras.

Undvik att boka SAS-flygningar med A340-300. Dessa blir med stor sannolikhet inställda.

Dina rättigheter vid inställt flyg på en bonusresa

Bonusresor blir inte ombokade per automatik

Om man har bokat en betald biljett så brukar inställda flyg medföra besvär men man blir utan problem ombokad på nästa tillgängliga flyg utan att behöva betala någon prisskillnad för den nya biljetten.

När det kommer till bonusresor så är det desto svårare, här sätter flygbolagen sina egna policys gällande ombokningar. British Airways bokar t.ex om dig till nästa tillgängliga flyg på hela Oneworld alliansen oavsett om det finns bonusplatser eller inte, och i vissa fall har det även hänt att de har bokat om kunder på andra flygbolag utanför alliansen när det inte funnits flyg tillgängliga.

SAS bokar bara om dig till flyg med lediga bonusplatser inom Star Alliance

SAS har en striktare policy där man endast bokar om bonusresenärer på flyg med tillgängliga bonusplatser. Har du bokat din resa 10 månader i förväg när det fanns gott om bonusplatser och fått ett inställt flyg två månader innan avresan så är möjligheterna för ombokning betydligt mer begränsade då bara en bråkdel av platserna finns kvar.

SAS har på senare tid reviderat sin policy och i mån av plats finns det möjlighet att bli ombokad på en SAS-avgång till samma destination oavsett om det finns bonusplatser eller ej. För ombokningar på andra bolag i Star Alliance så måste det fortfarande finnas bonusplatser för att bli ombokad.

Inställa bonusresor återbetalas i sin helhet

När det kommer till möjligheterna för återbetalning så är bonusbiljetter mer fördelaktiga än betalda biljetter då man får tillbaka sina poäng och flygskatter vid avbokning.

När det kommer till betalda biljetter så är de flesta biljetter inte återbetalningsbara, men du kan få tillbaka biljettpriset i form av en voucher som kan användas vid ett senare tillfälle. Vid ett inställt eller schemaändrat flyg så har du enligt lag rätt till en full återbetalning även på betalda biljetter, men flygbolagen tenderar att vara långsamma med att betala ut pengarna och försöker ofta få kunderna att acceptera en voucher istället för att betala tillbaka biljettpriset i kontanter.

När det kommer till inställda flyg på EuroBonusresor med Star Alliance så måste det finnas bonusplatser på den nya avgången för att kunna bli ombokad.

Flygbolagen släpper färre bonusplatser trots tomma flyg

Att resa interkontinentalt är en omöjlighet för många av oss idag, i synnerhet då gränserna är stängda och då en stor del av affärsresandet är begränsat. Trots detta så trafikerar många flygbolag sina långlinjer som vanligt, med undantaget att kabinerna är tomma men lastutrymmena fulla med frakt.

Tomma flyg och minskad efterfrågan bör i vanliga fall leda till en ökad tillgång på bonusplatser, något som var fallet i början av pandemin, men faktum är att flygbolagen idag har stramat åt tillgången av bonusplatser ordentligt trots tomma flyg. Anledningen till detta är främst för att undvika att kannibalisera försäljningen av betalda flygbiljetter.

Idag finns det betydligt fler bonuspoäng i cirkulation än för 10 år sedan, främst tack vare kreditkortsföretagen, samt att många flygbolag har gjort en business av att sälja poäng direkt till konsumet. De få människor som kan och behöver resa just nu besitter en stor betalningsvilja, och flygbolagen har därför insett att de kan ta höga priser trots tomma flyg och därmed minska antalet bonusplatser för att inte gå miste om en högt betalande kund.

Likaså planerar många sina resor i sista minuten, främst för att undvika att falla offer för snabbt föränderliga inresekrav och inställda flyg. Under normala omständigheter så är tillgången av bonusplatser som bäst nära inpå avgång, men under de senaste 6-8 månaderna så har antalet sista minuten bonusplatser minskat.

Trots att flygen går tomma så har flygbolagen inte ökat antalet bonusplatser som släpps.

Undvik att boka spekulativt – Planera dina resor till resmål som är öppna för besökare

När det kommer till att hitta bonusplatser så är vårt råd fortfarande att boka resan med lång framförhållning. Under pandemin har det funnits god tillgänglighet till destinationer som Los Angeles, San Francisco, Mauritius och Tokyo – Destinationer som traditionellt har varit väldigt svåra att boka långt fram i tiden. Gemensamt för dessa är att de har varit stängda för besökare under större delen av pandemin, men detta hindrar inte många från att planera sin resa ett år framåt i tiden med förhoppningen om att de kommer att öppna upp för besökare så småningom.

Att boka en resa spekulativt är svårt

Att boka sin resa spekulativt har fördelen att kunna säkra sin plats långt i förväg, men risken är att inreseförbuden ligger kvar längre än väntat. I fallet USA så pekade mycket på att landet skulle öppna sin gräns för Européer mot slutet av sommaren, men till mångas besvikelse ligger inreseförbudet kvar än idag och på obestämd framtid.

Inreseförbud och obligatorisk karantän är något som kommer att finnas kvar under en lång period framöver och även om det är lockande att boka resan till Tokyo för nästa höst så finns det en stor risk att landet inte hinner öppna i tid.

Planera din resa till länder som är öppna idag

Lösningen är att helt enkelt fokusera på att planera sin resa till länder som är öppna t.ex Mexico, Förenade Arabemiraten, Tanzania, Costa Rica, Maldiverna, Seychellerna, Sydafrika, Colombia, Brasilien, för att bara nämna några få. Efterfrågan på bonusplatser till dessa länder har ökat och att kunna säkra sin plats till Mexico långt i förväg är en betydligt smartare väg att gå då chansen är stor att resan faktiskt blir av.

Mexico är öppet för besökare helt utan restriktioner. Att hitta bonusplatser hit har blivit svårare under pandemin.

Vill du ha hjälp att boka din nästa bonusresa? Ladda ner Chatflights app och chatta med oss idag - Vi bokar din resa!

Våra senaste inlägg