SAS-personal får nu bära sneakers och ha synliga tatueringar

Scandinavian Airlines (SAS) har uppdaterat sina riktlinjer för medarbetares utseende, vilket återspeglar en modern och inkluderande arbetsmiljö. Denna förändring innebär att personalen nu kan visa sina tatueringar och bära sneakers medan de är i uniform.

SAS Uppdaterar medarbetares utseendestandarder

Från och med den 1 juli 2024 har SAS infört nya riktlinjer för medarbetares utseende, vilka gäller för all frontlinjepersonal, inklusive kabinpersonal. De mest betydande förändringarna är att personalen nu kan visa sina tatueringar och bära sneakers medan de är i uniform. Flygbolaget beskriver denna förändring som en del av sitt åtagande för en modern, inkluderande och välkomnande miljö. SAS delar även bilder på kabinpersonal som drar nytta av de uppdaterade riktlinjerna. Det finns dock sannolikt vissa begränsningar, såsom att sneakers måste vara av en lämplig färg och att tatueringar inte får vara stötande.

Synliga tatueringar är nu tillåtna bland SAS-medarbetare.

Tidigare ändringar hos andra flygbolag

Detta är ett område där flera flygbolag har liberaliserat sina riktlinjer de senaste åren. Air New Zealand var ett av de första globala flygbolagen som började tillåta synliga tatueringar, vilket motiverades med att ge personalen möjlighet att uttrycka individualitet eller kulturellt arv. Sedan dess har flera andra flygbolag följt efter. I Europa genomförde Virgin Atlantic omfattande förändringar 2022, inte bara gällande tatueringar och smink, utan även gällande möjligheten att uttrycka könsidentitet.

Det finns också många flygbolag som numera tillåter sneakers, inklusive fullserviceflygbolag i Europa. Exempelvis uppdaterade KLM sina riktlinjer för några veckor sedan.

Anpassning till kultur och komfort

Dessa förändringar återspeglar även kulturen i de länder där flygbolagen verkar. Exempelvis förväntas inte Japan Airlines, Qatar Airways eller Singapore Airlines tillåta sina kabinanställda att ha tatueringar inom en snar framtid, då detta antingen är mindre accepterat i dessa samhällen eller för att rollen som kabinpersonal fortfarande är starkt kopplad till en viss standard för utseende.

I de flesta västerländska flygbolag, särskilt i norra Europa, är tatueringar vanliga och kabinpersonalens roll är mindre fokuserad på att uppfylla en specifik utseendestandard. Därför är det logiskt att utseendestandarderna återspeglar denna kulturella aspekt.

Sammanfattning

Scandinavian Airlines är det senaste flygbolaget att uppdatera sina riktlinjer för medarbetares utseende, inklusive att tillåta synliga tatueringar och att bära sneakers. Flygbolaget är långt ifrån det första att införa en sådan policyändring, och detta är en rättvis utveckling, särskilt med tanke på kulturen i norra Europa.

Våra senaste inlägg