Singapore Airlines stoppar kabinservice när säkerhetsbältesskylten är tänd

Förra månaden omkom en passagerare och 70 skadades efter att ett Singapore Airlines 777-300ER upplevde oväntad turbulens över Burma. Som svar på detta har Singapore Airlines beslutat att stoppa all kabinservice medan säkerhetsbältesskylten är tänd.

Singapore Airlines stoppar ombordservice när säkerhetsbältesskylten är tänd

Från och med nu kommer Singapore Airlines att avbryta kabinservice, inklusive servering av måltider och drycker, när säkerhetsbältesskylten är tänd. En talesperson för Singapore Airlines kommenterar:

"Förutom att avbryta servering av varma drycker när säkerhetsbältesskylten är tänd, kommer även måltidsserveringen att avbrytas. Besättningen kommer också att fortsätta att uppmana passagerare att återvända till sina säten och spänna fast säkerhetsbältena. De kommer även att övervaka passagerare som kan behöva hjälp, inklusive de som befinner sig i toaletter."

"Piloter och kabinpersonal är medvetna om de risker som är förknippade med turbulens. De är också utbildade att hjälpa passagerare och säkerställa kabinsäkerheten under hela flygningen. SIA kommer att fortsätta att granska våra processer eftersom säkerheten för våra passagerare och besättning är av största vikt."

Redan innan incidenten med SQ321 hade Singapore Airlines en försiktig inställning genom att avbryta servering av varma drycker när säkerhetsbältesskylten var tänd. Men detta tar försiktighetsåtgärderna till en ny nivå.

Singapore Airlines upphör serveringen i kabinen så länge skylten för säkerhetsbältet är tänd.

Policyändring i linje med pandemirelaterade försiktighetsåtgärder

Denna åtgärd påminner om de försiktighetsåtgärder som infördes under pandemin.

Under pandemin införde många flygbolag och hotell strikta åtgärder för att minska smittspridning, vilket ofta ledde till att ombordservicen begränsades kraftigt och tog lång tid att återställa. Piloter avgör när säkerhetsbältesskylten ska tändas, och vissa är mer försiktiga än andra. Detta kan leda till att kabinservice på vissa regionala flygningar inte blir möjlig om säkerhetsbältesskylten är tänd under en längre period.

Det handlar dock inte bara om mat och dryck, utan om säkerhet och rationella åtgärder. Vi kan komma att uppleva mer intensiv turbulens på grund av klimatförändringar, men en dödlig incident är inte tillräcklig för att göra den slutsatsen. Risken för så allvarlig turbulens är mycket låg och förblir låg, och Singapore Airlines svar kan ses som en överreaktion.

Singapore Airlines.

Slutsats

Singapore Airlines vill förståeligt nog vara försiktig efter den allvarliga turbulensen på SQ321. Trots detta kan den nya serviceregleringen uppfattas som en överreaktion. Förhoppningsvis är den endast tillfällig och kommer inte att kvarstå under flera år, som många av de nedskärningar som infördes under pandemin.

Våra senaste inlägg