Starlux Airlines vill gå med i Oneworld Alliance

Starlux Airlines, ett snabbt växande flygbolag från Taiwan, har meddelat att de har för avsikt att ansöka om medlemskap i Oneworld Alliance. Bolaget, som grundades strax före pandemin, har snabbt expanderat sin flotta och sina rutter och flyger nu till flera destinationer i USA inklusive Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO) och Seattle (SEA).

Varför Starlux Airlines vill gå med i Oneworld

Enligt rapporter från taiwanesisk media framkom det under ett investerarmöte att Starlux Airlines har planer på att ansöka om medlemskap i Oneworld Alliance. Detta skulle vara ett logiskt steg för Starlux med tanke på det konkurrensutsatta landskapet i Taiwan, där China Airlines redan tillhör SkyTeam och EVA Air är medlem i Star Alliance. Eftersom dessa allianser sannolikt inte skulle acceptera ett andra taiwanesiskt flygbolag, framstår Oneworld som det naturliga valet för Starlux.

Globala allianser har under det senaste decenniet förlorat lite av sin tidigare glans, men de erbjuder fortfarande betydande fördelar för både flygbolag och resenärer. För Starlux skulle ett medlemskap i Oneworld innebära större räckvidd och ökad synlighet globalt.

Problemet med att Starlux Airlines går med i Oneworld

Trots Starlux Airlines ambitioner att gå med i Oneworld finns det en betydande hinder: vetomöjligheterna hos alliansens grundande medlemmar. De grundande medlemmarna i Oneworld inkluderar American Airlines, British Airways, Cathay Pacific och Qantas. Dessa bolag har rätt att lägga in veto mot nya medlemmar.

Det är troligt att Cathay Pacific skulle använda sitt veto mot Starlux. Taiwan och Hongkong är geografiskt nära varandra och flygbolagen konkurrerar på flera marknader. Liknande situationer har uppstått tidigare, som när American Airlines investerade i China Southern och denna lämnade SkyTeam utan att gå med i Oneworld, vilket tros bero på motstånd från Cathay Pacific.

Starlux Airlines business class på Airbus A350.

Starlux Airlines nuvarande partnerskap

För närvarande har Starlux Airlines ett partnerskap med Alaska Airlines, men detta är den enda större alliansen som flygbolaget har. Om Starlux inte kan bli medlem i Oneworld, kan de försöka utöka sina bilaterala avtal med andra flygbolag för att förbättra sitt globala nätverk.

Framtida expansion av Oneworld

Oneworld Alliance planerar att växa inom en snar framtid med både Fiji Airways och Oman Air som förväntas gå med i alliansen inom det närmaste året. Om Starlux Airlines kan övervinna de potentiella hindren med Cathay Pacifics veto, kan de också bli en del av denna expansionsvåg.

Slutsats

Starlux Airlines strävan att gå med i Oneworld Alliance skulle kunna stärka deras position på den globala marknaden, särskilt med tanke på att deras konkurrenter i Taiwan redan är medlemmar i andra allianser. Trots detta finns det stora utmaningar, framför allt Cathay Pacifics möjliga motstånd, som kan försvåra deras medlemskap. Det återstår att se om Cathay Pacifics inställning har förändrats efter pandemin och om Starlux kan bli en del av Oneworld i framtiden.

Våra senaste inlägg