En komplett guide till en covid-säker resa

Att resa har aldrig varit krångligare

Inte sedan andra världskriget har resandet varit mer begränsat men sakta börjar länder öppnas för besökare. Inresekrav är inget nytt men pandemin har lagt på nya lager av komplexitet med krav på covid-test, vaccinationsintyg, krångliga formulär och karantän eller självisolering. Ofta behövs även en försäkring som täcker för sjukvårdskostnader i händelse av att du blir sjuk på resan eller testar positivt i ankomstlandet.

Nedan kartläggs alla krav och hinder för dig som ska ut och resa:

 • Antigen- eller PCR-test innan avresa
 • Tester vid ankomst
 • Karantän och självisolering
 • Vaccinationsintyg
 • Giltiga försäkringar

Använd guiden för egen vägledning eller ta hjälp av vår tjänst Trygg Ankomst där vi vägleder dig, bokar tester, tar hand om all administration och svarar på alla frågor genom personlig support i en smidig chattfunktion. Läs mer om Trygg Ankomst här eller börja direkt genom att ladda ner appen och chatta med våra specialister.

Krav på test innan avresa - Antigen eller PCR-test

Det finns en rad olika metoder att testa sig mot covid-19. De två vanligaste är PCR-test och Antigentest.

 • PCR-tester analyseras i labb och har hög noggrannhet, men det tar lång tid att få sitt resultat (oftast ett dygn) och kostnaden är högre (ca 995 kr).
 • Antigentester, även kända som snabbtester, analyseras på plats vid provtagningstillfället. Noggrannheten är inte lika hög men resultatet kommer snabbt (15-60 minuter) och kostnaden är lägre (ca 445 kr).

Vilket test ska jag ta och hur lång tid innan avresa behöver jag ta det?

PCR-test är i stort sett universalt accepterade av alla länder, medan antigentest inte accepteras i samma utsträckning. Exempel på länder som accepterar antigentest är USA, Storbritannien och EU-länderna.

Gemensamt för många länder är att PCR-test kan tas som tidigast 72 timmar innan avresa medan antigentest kan tas som tidigast 48 timmar innan avresa. Variationer kan förekomma där vissa länder kräver att testet får vara max 72 eller 48 timmar gammalt innan ankomst. Det är därför viktigt att dubbelkolla exakt vilka regler som gäller i ankomstlandet, samt räkna med både restid och resultattid när du bokar ditt test.

Behöver du hjälp att veta vad som gäller och boka rätt test vid rätt tidpunkt? Läs mer om vår tjänst Trygg Ankomst och chatta direkt med våra specialister.

PCR och antigen är de två vanligaste testmetoderna.

Krav på test vid ankomst – Karantän kan förekomma

Vissa länder kräver tester vid ankomst, antingen direkt för alla passagerare, slumpmässigt genom stickprovskontroller eller vid en viss tidpunkt efter ankomst.

 • Vissa länder kräver PCR- eller antigentester några dagar efter ankomst, t.ex. Storbritannien som godtar antigentest innan avresa men kräver ett PCR-test vid ankomst, under dag två.
 • Andra kräver tester som tas under karantän eller självisolering: Vissa länder kräver att testet tas direkt vid ankomst och att man sitter i karantän i väntan på provsvaret. Ett exempel är Thailand där ankommande besökare till Phuket testas och försätts i karantän, vanligtvis under ett dygn.
 • Särskilda regler kan gälla vid ankomst från ett högriskland: I de fall man ankommer från ett s.k. "högriskland" kan det ställas särskilda krav på tester vid ankomst. Detta gäller oavsett om du började din resa i det landet eller bara har besökt det via transit.

Vaccinationsintyg – Kan medföra slopade krav på tester eller karantän

I takt med att vaccinationsgraden ökar har fler länder börjat lätta på restriktionerna för vaccinerade besökare vilket kan medföra slopade krav på tester och karantän.

Du är fullt vaccinerad 14 dagar efter din andra spruta

Att vara fullt vaccinerad innebär hos de flesta länder som godtar vaccinationsintyg att det måste ha gått minst 14 dagar sedan den sista dosen av ett tvådosvaccin eller 28 dagar efter ett endosvaccin. Undantag kan förekomma, t.ex. inom EU där vissa länder tillåter inresa med endast en vaccindos av ett tvådosvaccin. Just nu rekommenderar vi alla att vänta 14 dagar men vi har koll på undantagen och kan vägleda dig via vår tjänst Trygg Ankomst.

EU:s vaccinationsintyg underlättar för resor inom Europa

Det finns idag ingen globalt erkänd standard för vaccinationsintyg men EU har infört ett digitalt intyg som möjliggör restriktionsfritt resande inom Unionen, där inga krav på test eller karantän ställs för de som har intyget. Intyget kommer successivt att börja accepteras av fler länder utanför EU, redan idag är det t.ex. godkänt av Kanada och Storbritannien.

Slopat krav på tester i vissa länder utanför EU

Vissa länder utanför EU har slopat kravet på covid-test för personer som kan uppvisa ett vaccinationsintyg, t.ex. Turkiet och Marocko. Undantag kan dock förekomma om man har vistats i ett högriskland under de senaste 14 dagarna, då krävs ett test oavsett om man är vaccinerad eller inte.

Länder som Thailand, Storbritannien och Kanada kräver däremot ett negativt covid-test av alla som reser in i landet oavsett vaccinationsstatus. Fullt vaccinerade besökare behöver däremot inte sitta i karantän i landet.

Ett vaccinationsintyg kan innebära att du slipper sitta i karantän i ankomstlandet.

Karantän och självisolering kan förekomma i väntan på testresultat vid ankomst

Karantän kan förekomma vid inresa till vissa länder, antingen som ett krav för alla besökare eller endast för de som reser från ett högriskland. Hur länge man sitter i karantän varierar men vanligtvis är det 10-14 dagar.

14 dagars karantän på hotell eller i statlig anläggning

Länder med strikta inresekrav (exempelvis Australien och Nya Zeeland) kräver att alla besökare försätts i karantän under två veckor. Karantänen måste genomföras på ett hotell eller en statlig anläggning och man tillåts inte lämna sitt rum under karantänsperioden. Tester genomförs löpande och om alla tester är negativa kan man lämna karantänen på dag 14.

Karantän i väntan på test under 1 till 3 dygn

Vissa länder som kräver test vid ankomst kräver även att du sitter i karantän i väntan på testresultatet. Vanligtvis brukar resultatet komma tillbaka inom ett dygn men i vissa fall kan det ta upp till tre dygn.

Självisolering och hemkarantän

Denna typ av karantän skiljer sig från den mer strikta hotellkarantänen. Här är du inte under samma strikta bevakning, men du får räkna med att bli uppringd av en smittspårare under isoleringsperioden. Att bryta isoleringen kan leda till böter eller fängelsestraff. Vill du veta vad som gäller på din resa? Chatta med oss i appen.

Hälsodeklaration och ankomstformulär innan avresa

Ankomstformulär och hälsodeklarationer är inget nytt och har funnits sedan en lång tid tillbaka men pandemin har medfört att fler länder inför krav på ifyllda deklarationer och intyg som måste ansökas och godkännas i förväg. Tre typer av förberedelser kan komma att krävas av den som besöker landet:

 • Ankomstformulär och hälsodeklarationer krävs hos många länder, även inom EU. I formulären anger du bland annat vilka länder du har besökt under de senaste 14 dagarna samt om du har upplevt covid-liknande symptom eller varit i kontakt med en person som har testat positivt. Formulären fylls i digitalt eller på papper som måste skrivas ut och visas upp för incheckningspersonalen på flygplatsen.
 • Appar för smittspårning: Många länder kräver att besökare laddar ner appar för smittspårning, bland annat Förenade Arabemiraten och Thailand.
 • Ansökan om pre-authorization: Vissa länder kräver att man i förväg ansöker om tillstånd för att resa in i landet. Ansökan görs vanligtvis online och du behöver ladda upp nödvändiga dokument så som kopia på covid-test. Exempel på länder som kräver detta är Thailand, Barbados och Seychellerna.

Behöver du hjälp att fylla i deklarationer och formulär? Läs om vår helhetstjänst Trygg Ankomst där vi tar hand om allt åt dig.

Säkra din ankomst. Våra specialister hjälper dig igenom hela processen.

Reseförsäkring - Din kortförsäkring kan vara ogiltig

I samband med pandemin har svenska UD infört avrådan mot resor till många länder. Majoriteten av de reseförsäkringar som erbjuds via kreditkort samt reseskyddet i många hemförsäkringar täcker inte för resor till länder och områden som omfattas av UD:s avrådan.

Kontrollera att din försäkring gäller

Kontrollera att din försäkring är giltig för resor till länder som omfattas av UD:s avrådan. Att resa oförsäkrad kan medföra stora ekonomiska risker i händelse av att du insjuknar eller råkar ut för en olycka. Reseförsäkringen du får från t.ex. American Express gäller inte om du väljer att resa till ett land som omfattas av UD:s avrådan.

Det finns specialförsäkringar som gäller till resor som omfattas av UD:s avrådan. Genom vår tjänst Trygg Ankomst kan du välja en säker reseförsäkring som täcker sjukvårdskostnader på resan och eventuella merkostnader som uppstår i händelse av att du försätts i karantän.

Försäkringsintyg krävs för inresa till vissa länder

Vissa länder har infört krav på att du måste ha en reseförsäkring som täcker sjukvårdskostnader som ett resultat av covid-19 under din resa. Innan du reser är det därför viktigt att kräva ut dokumentation från ditt försäkringsbolag som intygar att din försäkring gäller. Exempel på länder som har detta krav är Thailand och Brasilien.

Vi hjälper dig att säkra din ankomst

Att hålla koll på inresekraven, boka tester, fylla i formulär och ladda upp intyg väcker många frågor och är svårt att göra helt rätt. Med vår tjänst Trygg Ankomst får du hjälp av en kunnig specialist via en smidig chattfunktion i Chatflights app. Vi säkerställer att din resa blir så smidig och bekymmerslös som möjligt.

I vårt paket ingår:

 • Rådgivning från en kunnig resespecialist via en smidig chattfunktion i vår app
 • Ett PCR- eller antigentest beroende på destination
 • Hjälp att fylla i och ha med sig alla formulär
 • Hjälp att välja rätt försäkring
 • Hjälp att ladda upp intyg samt förboka och betala ankomsttester

Läs mer om Trygg Ankomst här.

Ladda ner Chatflights app så får du hjälp av specialister att säkra en smidig resa.

Våra senaste inlägg